Internationella Roma dagen den 8 april 2020

Föreningen Vorta Drom och romerna i Helsingborg planerar inför firandet av Internationella Roma dagen. Den 27 februari kommer de att träffas på aktivitetshuset tryckeriet för att ta fram en program för dagen. Dagen kommer att firas och uppmärksammas som tidigare med öppningstal, föreläsningar, musik och mat. Dagen arrangeras tillsammans med AMF, KF, SFF, Antidiskrimineringsbyrån, Vorta […]

Arbetet för romsk inkludering har bara börjat

Under åren 2012-2015 var Helsingborg en av fem pilotkommuner som arbetade med regeringens uppdrag för romsk inkludering. Vi jobbade tillsammans med romerna i staden. Sedan dess har arbetet fortsatt. – Vårt arbete är inte slut. Det har bara börjat, säger Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering. Romer en nationell minoritet Romer är en nationell minoritet […]

Hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering?

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer Årlig konferens 2019 Hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering? 24 oktober Röda Rummet, Malmö Stadsbibliotek Program 08:30 Registrering och fika 09:00 Ordförande Ewa Bertz och Vice ordförande Stefan Wydow i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer, hälsar välkomna 09:15Presentation av dagens tema […]

Vorta Droms Spridningskonferens

KONFERENS Bättre hälsa för unga romer Föreningen Vorta Drom och socialförvaltningen bjuder in till konferens för att delge erfarenheter från arvsfondsprojektet Bättre Hälsa för unga romer. Sedan vi startade 2014 har vi genomfört och lärt oss massor! Konferensen vänder sig till romska föreningar och kommunföreträdare. VÄLKOMNA När: 8 november kl 10.00 – 15.00 Plats: Helsingborg, […]

Romsk Inkludering fortsätter!

Romsk inkludering – vi fortsätter jobba Det var en tid sedan vi skrev något på den här bloggen. Här kommer därför en uppdatering. År 2032 ska den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Det är målet för regeringens strategi om romsk inkludering. Det jobbar vi […]

Romer hjälper romer till jobb

Tre dagar i veckan finns handledarna Vanjuska Ivanov och Sorina Costea på kompetenscenter Norrehed. De arbetar med att motivera vuxna romer till arbete och studier. Konceptet bygger på att romer hjälper romer.

Utvecklingsgrupp som stöd för romsk inkludering

En utvecklingsgrupp ska se till att arbetet med romsk inkludering fortsätter i Helsingborg. Det beslutade styrgruppen för romsk inkludering den 5 oktober. Tanken är att samla kunskap kring aktuella frågor och sprida information och kunskap inom staden.

Broschyren om pilotprocessen klar

Nu är den klar, vår nya broschyr om arbetet med romsk inkludering i Helsingborg. Visst blev den fin! På slut- och spridningskonferensen på Hotell Marina Plaza  den 17 juni kommer den att finnas i tryckt form.

Vi är på drom – vi är på väg

Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som har arbetat med regeringens uppdrag för romsk inkludering mellan åren 2012 och 2015. Nu är processtiden slut, men arbetet går vidare. Vi är på drom – på väg – mot regeringens mål som sträcker sig till år 2032.

Stefano om antiziganism

Stefano Kuzhicov är processledare för romsk inkludering i Helsingborg. Han är också en av ledamöterna i kommissionen mot antiziganism, som tillsatts av regeringen. I en krönika på kommissionens webbplats berättar Stefano om hur antiziganism har präglat hans tid i Sverige.