maj 2013

Besök ifrån följeforskarna

Idag fick vi besök ifrån två följeforskare från Emerga. Deras uppgift är att följa och utvärdera processen samt se om vi lever upp till de mål och krav som ställs. De besöker alla fem pilotkommuner och till hösten kommer en första rapport som sammanfattar läget i samtliga kommuner. Förmiddagen började med att följeforskarna enbart träffade […]

Tre frågor till Stefano Kuzhicov

Stefano Kuzhicov arbetar som processledare för romsk inkludering. Det är han som ansvarar, samordnar och driver pilotprocessen i Helsingborg. Vad händer just nu i processen för romsk inkludering? – Just nu är det mycket på gång. Nästa vecka, den 31 maj, besöker följeforskarna från Emerga och Raoul Wallenberg institutet oss. Följeforskarnas uppgift är att utvärdera det […]

Bloggen för romsk inkludering

Nu är vi äntligen igång med bloggen för romsk inkludering! Regeringen har fattat ett beslut om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som just nu arbetar med att ta […]