juni 2013

Besök ifrån Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet

Onsdagen den 19 juni fick vi besök ifrån Stockholm. Denna gång var det Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet som ville uppdatera sig om processen i Helsingborg. Syftet med besöket var bland annat att skapa en dialog kring hur Helsingborg arbetar i nuläget samt vilka utmaningar som finns. De har under försommaren besökt samtliga fem pilotkommuner varav Helsingborgs […]

Blogginlägg från styrgruppens ordförande Bengt Avedal

Den 19 juni skickade Romarådet ett mejl till bland andra styrgruppen för romsk inkludering och meddelade att Romarådet avbryter sin samverkan med Helsingborgs stad. Här är meddelandet som Romarådet skickade ut: Meddelande 20130619 Bengt Avedal, förvaltningschef och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering i Helsingborg skriver idag på bloggen om detta. Helsingborg är en av […]

Ivanka, solstrålen på arbetsförmedlingen

Ivanka har blivit ett känt namn för många. Sedan drygt ett halvår tillbaka arbetar hon som brobyggare på arbetsförmedlingen i Helsingborg. Trots den knappa tiden uppskattar Ivanka att hon kommit i kontakt med cirka 500 romer för att informera om arbetsförmedlingen och den service de erbjuder. När jag frågar hur hon gjort för att komma […]

Elvis, en förebild för unga romer

Elvis Stan arbetar som brobyggare med inriktning på romska ungdomar inom Skol- och fritids förvaltningen i Helsingborg. Tillsammans med Viveka Sajin arbetar han med att motivera romska ungdomar att gå ut grundskolan med godkända betyg. Romer fick inte lov att gå i den svenska skolan förrän på 1960-talet. Det förbudet har lett till att en […]

Utbildning i LFA-metoden

Stefano Kuzhicov, Elvis Stan och Anna-Carin Mortenlind har den 3-4 juni varit i Göteborg och utbildats i LFA-metoden. LFA står för lyssna, fundera och agera eller the logical framework approach. Metoden används för planering, genomförande och utvärdering av projekt och verksamheter enligt 9 steg i en verksamhetscykel. Det var två lärorika dagar där det också […]