september 2013

Processledaren Stefano Kuzhicov har ordet

Efter måndagens avslöjande om att polisen olagligt registrerat romer har vår processledare i Helsingborg valt att säga några ord: – Jag har fått många samtal ifrån romer, tjänstemän och media med anledning av måndagens tragiska avslöjande. Tillit och förtroende mellan romer och myndigheter är en central del av processen för romsk inkludering. Måndagens avslöjande är väldigt olyckligt och har raserat […]

Romska kvinnors möjlighet till egen försörjning ska förbättras och möjligheterna för modersmålsundervisning inom skolan ska ses över

Regeringen har beslutat att, under 2013, satsa ytterligare en miljon kronor på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning. Detta då studier visat att romska flickor inte har samma möjlighet till utbildning som romska pojkar. – Många romska flickor hoppar av grundskolan och få går ut med fullständiga betyg. En insats som förbättrar romska […]