oktober 2013

Träff med den nyanställde brobyggaren, Branco Cerepovski

Den 14 oktober påbörjade Branco Cerepovski sin brobyggartjänst på utvecklingsnämndens förvaltning. Jag träffade Branco för att gratulera honom till tjänsten och för att få lite mer information om vad tjänsten innebär. Arbete och studier Branco kommer, bland annat, arbeta med att sprida information bland romer om den service och de tjänster som Helsingborgs lärcentrum erbjuder […]

Lyckad kväll på Idé A Drottninghög

Gårdagens temakväll på Idé A Drottninghög lockade ett härlig gäng med människor. Kvällen började med att Stefano Kuzhicov presenterade pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg och de resultat vi hitintills sett av arbetet som utförts. Därefter var det dags för brobyggaren Elvis Stan att berätta om det arbete som brobyggarna utför på skolorna i Helsingborg. […]

Föreställningen Resandeblod

På Onsdag, den 23/10, kommer föreställningen Resandeblod att visas på Idé A Drottninghög (Drottninghögs bibliotek). Föreställningen vill visa på hur romer behandlats under sveriges historia och väcka tankar kring hur vi kan tackla främlingsfientlighet. Klockan 17.00 börjar kvällen med föreläsningar. Brobyggaren i skolan, Elvis Stan, samt processledaren för pilotprocessen, Stefano Kuzhicov, är då på plats […]

Minnesanteckningar. Möte med romer i Helsingborg 2013-10-10.

Förvaltningarna inom romsk inkludering, arbetsförmedlingen i Helsingborg och Romarådet i Helsingborg bjöd in till mötet. Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering och Emil Bagarowicz, vide ordförande i Romarådet, inledde mötet och hälsade välkomna. Bengt förklarade syftet med mötet. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen inom […]

Möte kring personuppgiftshantering

Gårdagens informationsmöte kring personuppgiftshantering samlade ett 60-tal romer i matsalen på Kompetenscenter Norrehed i Helsingborg. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen, inom pilotprocessen för romsk inkludering, hanterar personuppgifter, vilka register som finns samt vilken information de innehåller. Informationen som presenterades på mötet finns i följande informationsmaterial. En sammanfattning av informationen finns […]

Branco Cerepovski fick tjänsten som brobyggare på Entrén

Av 28 sökanden blev det till sist Branco Cerepovski som fick tjänsten som brobyggare på Entrén. Branco kommer, bland annat, arbeta med att sprida kunskap om romer och romers situation inom organisationen samt sprida information och kunskap till romer om den service och det stöd som Helsingborgs Lärcentrum erbjuder. Entrén är en spännande arbetsplats inom Utvecklingsnämndens förvaltning, där […]

Romsk inkludering i Helsingborg informerar om personuppgifter

Torsdagen den 10 oktober klockan 17:30 till 19:00 bjuder pilotprocessen för romsk inkludering in stadens romer till ett informationsmöte.  Temat för mötet är personuppgifter och syftet är att berätta om hur offentlighet och sekretess fungerar. Hur hanterar förvaltningarna inom processen för romsk inkludering personuppgifter?  Vilka uppgifter registreras till exempel av skolan och av socialtjänsten? Det är några […]

Vill du arbeta som brobyggare med inriktning på förskola?

Just nu söker skol- och fritidsförvaltningen ytterligare en brobyggare inom processen för romsk inkludering. Den utannonserade tjänsten har fokus på förskola. Som brobyggare arbetar du som en länk mellan skola och familj. För att söka bör du bland annat: Vara ansvarsfull och tydlig Kunna skriva, läsa och förstå ditt modersmål och svenska Vara flexibel och prestigelös […]

Lärandeträff i Luleå

Den 30 okt. – 1 sept. anordnade Länsstyrelsen i Stockholm en lärandeträff i Luleå för alla fem kommuner som ingår i pilotverksamheten. Temat för lärandeträffen var projektstyrning och uppföljning. Från Helsingborg åkte Stefano Kuzhicov och Nadia Zaoujan från Utvecklingsnämndens förvaltning samt Leif Redestig från Socialförvaltningen. Den första dagen ägnades åt att diskutera det uppmärksammade avslöjandet […]

Uppdatering från brobyggaren Ivanka

Vi har tidigare nämnt att brobyggaren på arbetsförmedlingen, Ivanka Stan, fick fast anställning efter hennes deltagande under almedalsveckan. Jag mötte upp Ivanka för att prata med henne om hur det hela gick till och hur hennes arbete fortlöper under hösten. Hej Ivanka, vill du berätta lite om upplevelsen ifrån almedalsveckan? – Absolut, det kan jag göra. […]