oktober 2013

Minnesanteckningar. Möte med romer i Helsingborg 2013-10-10.

Förvaltningarna inom romsk inkludering, arbetsförmedlingen i Helsingborg och Romarådet i Helsingborg bjöd in till mötet. Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering och Emil Bagarowicz, vide ordförande i Romarådet, inledde mötet och hälsade välkomna. Bengt förklarade syftet med mötet. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen inom […]

Branco Cerepovski fick tjänsten som brobyggare på Entrén

Av 28 sökanden blev det till sist Branco Cerepovski som fick tjänsten som brobyggare på Entrén. Branco kommer, bland annat, arbeta med att sprida kunskap om romer och romers situation inom organisationen samt sprida information och kunskap till romer om den service och det stöd som Helsingborgs Lärcentrum erbjuder. Entrén är en spännande arbetsplats inom Utvecklingsnämndens förvaltning, där […]