februari 2014

Planer för arbetet och Romarådets roll

Aktivitetsplanen för 2014 och 2015 är den stora frågan på årets första processgruppsmöte den 17 februari. Planen börjar nu ta form. Socialförvaltningen har bestämt hur förvaltningen ska arbeta med romer och andra utsatta grupper. Romarådets roll och funktion är en annan aktuell fråga. Aktivitetsplanen kommer upp på styrgruppsmötet den 25 februari. När styrgruppen godkänt den […]

Är vi på rätt väg? Sam po chaco drom

Pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg inbjuder till avstämningsseminarium. Fredagen den 7 mars 2014 klockan 08:30-12:30 Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139, Helsingborg Det har hänt mycket sedan pilotprocessen för romsk inkludering inleddes i Helsingborg för ett och ett halvt år sedan. Ett romaråd har bildats. Brobyggare arbetar inom skola och förskola, vuxenutbildningen, på Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. […]

Artikel i Helsingborgs Dagblad om brobyggarna i skolan

I dag har Helsingborgs Dagblad en artikel om brobyggarna Elvis Stan och Claudia Daniel som jobbar på skol- och fritidsförvaltningen i projektet romsk inkludering. Läs den här: På samma uppslag skriver tidningen om en rapport från Skolverket som kartlagt romska barns och elevers skolsituation i de fem pilotkommunerna. Rapporterna är en del av regeringens uppdrag till […]