februari 2014

Om brobyggarutbildningen på Södertörns högskola

Hur ska romer få förtroende för sina barns skola, när de själva inte fick gå i skolan? Och hur kan kontakten och tilliten mellan myndigheter och romer bli bättre? I pilotkommunerna för romsk inkludering arbetar vi med brobyggare.  Helsingborg har romska brobyggare i skola, förskola, vuxenutbildning, socialförvaltningen och på Arbetsförmedlingen.  Deras roll är att vara en bro […]

Planer för arbetet och Romarådets roll

Aktivitetsplanen för 2014 och 2015 är den stora frågan på årets första processgruppsmöte den 17 februari. Planen börjar nu ta form. Socialförvaltningen har bestämt hur förvaltningen ska arbeta med romer och andra utsatta grupper. Romarådets roll och funktion är en annan aktuell fråga. Aktivitetsplanen kommer upp på styrgruppsmötet den 25 februari. När styrgruppen godkänt den […]

Möte med SKL: Hur får vi delaktighet på riktigt?

Delaktighet på riktigt. Hur kan vi utveckla det för romsk inkludering? Det var frågan när Sveriges kommuner och Landsting (SKL) besökte tjänstemän, politiker och romer i Helsingborg den 11 februari. Regeringen har gett SKL uppdraget att stötta pilotkommunerna när det gäller samråd för romsk inkludering. Kjell-Åke Eriksson från SKL, som var i Helsingborg vid ett […]

Är vi på rätt väg? Sam po chaco drom

Pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg inbjuder till avstämningsseminarium. Fredagen den 7 mars 2014 klockan 08:30-12:30 Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139, Helsingborg Det har hänt mycket sedan pilotprocessen för romsk inkludering inleddes i Helsingborg för ett och ett halvt år sedan. Ett romaråd har bildats. Brobyggare arbetar inom skola och förskola, vuxenutbildningen, på Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. […]

Artikel i Helsingborgs Dagblad om brobyggarna i skolan

I dag har Helsingborgs Dagblad en artikel om brobyggarna Elvis Stan och Claudia Daniel som jobbar på skol- och fritidsförvaltningen i projektet romsk inkludering. Läs den här: På samma uppslag skriver tidningen om en rapport från Skolverket som kartlagt romska barns och elevers skolsituation i de fem pilotkommunerna. Rapporterna är en del av regeringens uppdrag till […]

Brobyggare med forskarbakgrund

Nu har socialförvaltningen i Helsingbors stad också fått en romsk brobyggare. Hon heter Monica Kimmel och hennes främsta uppgift är att vara ett stöd till personalen i frågor som rör romer och att finnas till för den romska gruppen i Helsingborg. Monica Kimmel är religionsvetare och började på sitt nya jobb i november. Hon kommer […]