mars 2014

Brobyggarna på vitboksceremoni

Brobyggarna Elvis Stan, Claudia Daniel och Branco Cerepovski från Helsingborgs stad var med under ceremonin i Stockholm då vitboken om övergreppen mot Sveriges romer presenterades. – Det betydde väldigt mycket att kronprinsessan Victoria kom, det uppskattades mycket av romerna som var där. Det visar att frågan tas på allvar. Erik Ullenhag har lagt ner mycket […]

H K H Kronprinsessan Victoria närvarar vid vitboksceremoni

Vitboken om de övergrepp som begåtts mot romer i Sverige presenteras av integrationsminister Erik Ullenhag i dag, tisdagen den 25 mars.Under eftermiddagens ceremoni på Norra Latin närvarar H K H Kronprinsessan Victoria. ”Vitboken är en mycket plågsam läsning. När vi började arbetet med vitboken för tre år sedan visste jag att det som skulle komma […]

Vitbok om övergrepp mot Sveriges romer presenteras

Den 25 mars presenterar integrationsminister Erik Ullenhag en vitbok om de övergrepp och kränkningar som begåtts mot Sveriges romer under 1900-talet. Ceremonin äger rum vid en ceremoni på Norra Latin i Stockholm med cirka 250 inbjudna. En av dem är Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering och ordförande i Riksförbundet Romer i Europa. Han har […]

Styrgruppen godkände aktivitetsplanen

Styrgruppen godkände den 25 februari aktivitetsplanen för 2014-2015. Styrgruppen ställde sig också positiv till SKL:s erbjudande om dialogstöd, men tog inget beslut i frågan. Det berodde bland annat på att styrgruppen hade vissa förbehåll mot mötestiderna och det obligatoriska politikerdeltagandet. – Jag hoppas att SKL kan anpassa upplägget lite efter våra lokala förutsättningar så att […]

Halvtid för romsk inkludering

Det är halvtid i pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg. Är vi på rätt väg? Sam på chaco drom? Frågan ställdes på avstämningsseminariet på Kompetenscenter Norrehed den 7 mars. Drygt 60 personer deltog i seminariet som i första hand vände sig till tjänstemän, politiker och romer i staden.Moderator för seminariet var Nina Gregoriusson, kommunikatör på […]

Arbetsförmedlingens satsning på romsk inkludering ger resultat

Närmare 300 romska arbetssökande har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, drygt 70 personer har kommit ut i praktik och närmare 90 personer har fått arbete. Arbetsförmedlingens arbete med att få in fler romer på arbetsmarknaden ger resultat. Den nyheten  presenterade Arbetsförmedlingen vid en pressträff i Malmö den 3 mars. Ivanka Stan, brobyggare på Arbetsförmedlingen i […]