mars 2014

Halvtid för romsk inkludering

Det är halvtid i pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg. Är vi på rätt väg? Sam på chaco drom? Frågan ställdes på avstämningsseminariet på Kompetenscenter Norrehed den 7 mars. Drygt 60 personer deltog i seminariet som i första hand vände sig till tjänstemän, politiker och romer i staden.Moderator för seminariet var Nina Gregoriusson, kommunikatör på […]

Arbetsförmedlingens satsning på romsk inkludering ger resultat

Närmare 300 romska arbetssökande har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, drygt 70 personer har kommit ut i praktik och närmare 90 personer har fått arbete. Arbetsförmedlingens arbete med att få in fler romer på arbetsmarknaden ger resultat. Den nyheten  presenterade Arbetsförmedlingen vid en pressträff i Malmö den 3 mars. Ivanka Stan, brobyggare på Arbetsförmedlingen i […]