juni 2014

Ny romsk brobyggartjänst att söka

Vill du jobba som romsk brobyggare med inriktning på unga romers hälsa? Regeringskansliet har sagt ja till Helsingborgs stads ansökan om bidrag till brobyggartjänsten. Den är nu utannonserad och sista ansökningsdag är den 11 augusti.   Romsk inkludering i Helsingborg har fokus på utbildning, arbete och hälsa. Den nya brobyggaren kommer att vara knuten till […]

Aktuellt från Helsingborgs Romaråd

Här kommer lite information om vad Romarådet kommer att arbeta med under sommaren och hösten när det gäller romsk inkludering. Utbildning 1) Romarådet kommer att delta i en utbildning som utvecklingsnämndens förvaltning (enhet integration) har erbjudit. Utbildningen kommer att innehålla moment som: föreningskunskap, pedagogik och metodik, beslutsprocesser, problemidentifieringsprocesser, kompetenshöjande insatser bland myndigheter och bildningsverksamhet, etc. Samarbete […]

Helsingborg söker bidrag för ny brobyggare

Till hösten kan Helsingborg få ytterligare en romsk brobyggare, denna gång med inriktning på social omsorg och hälsa. Särskilt fokus kommer att ligga på unga, romska kvinnor. Tanken är att det ska bli en gemensam brobyggartjänst för utvecklingsnämndens förvaltning och socialförvaltningen. För att kunna förverkliga detta har styrgruppen för romsk inkludering beslutat att söka bidrag […]