december 2014

Rapport från årsavstämningen

Årsavstämningskonferensen, den 10 december, lockade till sig över 75 personer. På plats var tjänstemän, politiker, romer och andra intresserade. Temat för årets avstämning var Hur når vi visionen? Nina Gregoriusson, kommunikatör på utvecklingsnämndens förvaltning, var konferensens moderator. Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning, inledde årsavstämningen med att hälsa alla välkomna. Därefter lämnades ordet till stadsdirektören […]

Välkommen Frida – praktikant

Frida Dahlqvist praktiserar i tre månader på enhet integration och romsk inkludering. Under praktiktiden jobbar hon tillsammans med brobyggaren Emil Bagarowicz för att få igång tjejgrupper för romska tjejer mellan 15 och 25 år. – Vi räknar med att komma igång nästa år och hoppas få ihop en grupp med sex tjejer, berättar Frida Dahlqvist. […]

Ivanka är romernas stöd på Arbetsförmedlingen

Snart har Ivanka Stan arbetat i två år som brobyggare på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Hennes arbete handlar mycket om att motivera, vägleda, skapa förtroende och vara en förebild. Minst lika viktigt är att utbilda Arbetsförmedlingens handläggare om hur de kan bemöta romer på ett mer inkluderat sätt. Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att sammanföra arbetsgivare med […]

I Helsingborg gillar vi olika

– För att nå målet med romsk inkludering och stadens vision måste vi jobba tillsammans.  I Helsingborg gillar vi olika. Romer diskrimineras än och det är inte okej. Det tydliga beskedet ger stadsdirektör Palle Lundberg bland annat, när han invigningstalar på romsk inkluderings avstämningskonferens den 10 december. Cirka 75 personer är  på plats. Kommunala tjänstemän, […]

Välkomna den 10 december!

Nu närmar sig vår avstämningskonferens den 10 december. Det kommer att bli en spännande och informationsspäckad förmiddag, då vi redogör för allt som hänt i processen det senaste året. Vi är extra glada över att Helsingborgs stads stadsdirektör Palle Lundberg kommer till konferensen för att inledningstala. Helsingborg ska vara en gemensam stad för alla. Där […]

Diskriminering en del av romers vardag – rapport från Länsstyrelsen

Diskriminering, fördomar och antiziganism förekommer inom alla samhällsområden och är en del av många svenska romers vardag. Fördomarna finns inom skolan, arbetet, på bostadsmarknaden och inom sjukvården. Det framgår av rapporten ”Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt” som Länsstyrelsen i Stockholm överlämnade till regeringen den 2 december. Läs hela rapporten här: Slutsatser presenteras […]