december 2014

Rapport från årsavstämningen

Årsavstämningskonferensen, den 10 december, lockade till sig över 75 personer. På plats var tjänstemän, politiker, romer och andra intresserade. Temat för årets avstämning var Hur når vi visionen? Nina Gregoriusson, kommunikatör på utvecklingsnämndens förvaltning, var konferensens moderator. Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning, inledde årsavstämningen med att hälsa alla välkomna. Därefter lämnades ordet till stadsdirektören […]

Diskriminering en del av romers vardag – rapport från Länsstyrelsen

Diskriminering, fördomar och antiziganism förekommer inom alla samhällsområden och är en del av många svenska romers vardag. Fördomarna finns inom skolan, arbetet, på bostadsmarknaden och inom sjukvården. Det framgår av rapporten ”Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt” som Länsstyrelsen i Stockholm överlämnade till regeringen den 2 december. Läs hela rapporten här: Slutsatser presenteras […]