mars 2015

Elvis ny ordförande i Helsingborgs Romaråd

Elvis Stan valdes den 12 mars till ny ordförande i Helsingborgs Romaråd. Han efterträder Emil Bagarowicz, som lämnat Romarådet och brobyggartjänsten på arbetsmarknadsförvaltningen på grund av flytt från Helsingborg. Elvis Stan är känd för bloggens läsare eftersom han ända sedan pilotprocessen romsk inkludering startade arbetar som brobyggare och modersmålslärare på skol- och fritidsförvaltningen. Vi säger […]

Romernas nationaldag 8 april

Romernas nationaldag den 8 april har de senaste tio åren uppmärksammats i hela landet. Nu firar vi den igen. På eftermiddagen är det högtidligt nationaldagsfirande på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Firandet fortsätter på kvällen med mat, musik, dans och sång på ABF, Södergatan 65 i lokalen som heter Salongen. Tid: 8 april 2015 klockan 15:00-17:00. […]

Stort intresse för romsk temadag

Det blev stor uppslutning till den romska temadagen på Sundsgårdens folkhögskola den 4 mars. Drygt 150 personer kom. Romska studenter på folkhögskolan och Romarådet arrangerade temadagen.   RSF (Romsk Kulturklass Sundsgården Folkhögskola) vill tacka Elvis Stan och Stefano Kuzhicov för en lärorik föreläsning om romsk historia, processen romsk Inkludering i Helsingborg samt hur de romska brobyggarna […]

Om Viveka och andra kvinnor i Skåne som visar vägen

På internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammar Länsstyrelsen i Skåne kvinnor som på olika sätt bidrar till att göra det bästa för Skåne. En av våra brobyggare i Helsingborg, Viveka Sajin finns med bland dessa kvinnor. Det är vi förstås stolta över! Kvinnorna som lyfts fram är alla ledare inom sina fält och skapar genom nytänkande […]

Studiebesök på RIKC i Malmö – ett medborgarkontor för romer

Den 2 mars begav vi oss till Malmö för att se hur de jobbar på RIKC – förkortning för Romskt informations- och kunskapscenter. Vi diskuterade bland annat hur kommunerna kan gå vidare i sitt arbete med romsk inkludering. Malmö stad är en av de övriga pilotkommunerna i regeringens satsning på romsk inkludering. – RIKC berättade […]