juni 2015

För vi har tagit studenten…

Den 5 juni tog Jasmin Ramenson och Tony Kuzhicov studenten. En stor dag för dem och deras familjer. Långt ifrån alla romer i Sverige går igenom gymnasiet, men i Helsingborg jobbar brobyggarna för att romska ungdomar ska få uppleva studentdagen. – Det var en stor upplevelse att ta studenten, säger Jasmin, som gått handel- och […]

Inslag om Vorta Droms hälsoprojekt i SVT Helsingborg

Den 24 juni uppmärksammar SVT Nyheter i Helsingborg Vorta Droms hälsoprojekt Bättre hälsa för unga romer. Trevligt! Ett halvår in i projektet syns resultat inte bara på vågen. ”Vi får en bättre hälsa, bättre skolgång och dessutom har vi lärt känna varandra här” säger en av de intervjuade deltagarna i projektet. Se inslaget här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/helsingborg/slar-slag-for-battre-halsa […]

Fem punkter för att stärka romska kvinnors rättigheter

”Den diskriminering som vi romska kvinnor dagligen utsätts för får allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Vi är 26 romska kvinnor som nu tagit fram rekommendationen för hur våra rättigheter kan stärkas”. Det  skriver bland annat Diana Nyman, Soraya Post, Heidi Pikkarainen och några kvinnor från Romarådet i Helsingborg i en debattartikel i Expressen. Diana Nyman är ledamot […]

Branco på Jobbtorget varje tisdag

Brobyggaren Branco Cerepovski finns i Navet på Jobbtorget varje tisdag från och med den 9 juni. Hans främsta uppgift är att motivera och coacha romer som är inskrivna på Jobbtorget. Jobbtorget finns på kompetenscenter Norrehed i Helsingborg. Det är en arbetsmarknadsinsats för unga och vuxna som Helsingborgs stad driver på uppdrag av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. […]