maj 2017

Socialstyrelsen besökte Helsingborg den 4 maj

Socialstyrelsen har fått i Regeringsuppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för att inkludera den romska gruppen i samhället, vilket resulterade i brobyggarutbildningen. Utöver det har Socialstyrelsen av Regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida utbildningsmaterial inom ämnet samt arbeta med utvecklingsarbete för att stödja det lokala arbetet med romska barn. De vill se […]

Processledaren & Brobyggaren besökte Norge

Stefano Kuzhicov samt Branco Cerepovski besökte Norge den 23-25 mars. 2015 fick norska romer en ursäkt från den norska staten för den rasistiska politiken som har blev förd under och efter andra världskriget och de tragiska konsekvenserna. Som ersättning har norska romer fått avsatt pengar på statsbudget 2017 till att kunna etablera ett kultur- och […]