Aktuellt från Helsingborgs Romaråd

Här kommer lite information om vad Romarådet kommer att arbeta med under sommaren och hösten när det gäller romsk inkluderingromaradet_symbol-150x150.

Utbildning

1) Romarådet kommer att delta i en utbildning som utvecklingsnämndens förvaltning (enhet integration) har erbjudit. Utbildningen kommer att innehålla moment som: föreningskunskap, pedagogik och metodik, beslutsprocesser, problemidentifieringsprocesser, kompetenshöjande insatser bland myndigheter och bildningsverksamhet, etc.

Samarbete med socialförvaltningen

2) Romarådet har inlett ett samarbete med socialförvaltningens utvecklingsenhet som kommer att leda till samarbete med fler förvaltningar. Syftet med samarbetet är att starta upp arbetsgrupper som kommer att fördjupa sig i olika problemområden och hitta konstruktiva vägar för att lösa dem.

Målet med arbetsgrupperna är att skapa nätverk inom vilka kommunikationen mellan myndigheter och den nationella minoriteten romer kan möjliggöras. Öppen kommunikation mellan parterna är en nödvändig förutsättning för att åstadkomma så effektiva resultat som möjligt.

Enkät om romers utbildningsnivå

3) Tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån har Romarådet utarbetat en enkät med syfte att undersöka utbildningsnivån och ambitioner till vidare utbildning i den romska befolkningen i Helsingborg. Målet med enkäten är att öka utbildningsmotivationen hos romer och hjälpa till med att förverkliga deras utbildningsmål.

Kontakt med politiker

4) Under sommaren planerar Romarådet att kontakta politiker från samtliga partier för att undersöka var de står i romska frågor och vilka åtgärder de tänker ta till för att bidra till romsk inkludering. Romarådet vill också veta vilken motivering som ligger bakom att man tackat nej till SKLs (Sveriges kommuner och landsting) erbjudande om dialogmöten med romer kring frågorna inflytande, delaktighet och samråd.

Romskt ungdomsråd

5) Romarådet har även i samarbete med socialförvaltningen inlett ett arbete
för att skapa förutsättningar för ett romskt ungdomsråd i Helsingborg. Vi har också
skapat en facebooksida som heter “Romskt ungdomsråd Helsingborg”.

Emil Bagarowicz
Monica Kimmel

Följ Romarådet på Facebook

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *