Arbetet för romsk inkludering har bara börjat

Under åren 2012-2015 var Helsingborg en av fem pilotkommuner som arbetade med regeringens uppdrag för romsk inkludering. Vi jobbade tillsammans med romerna i staden. Sedan dess har arbetet fortsatt.
– Vårt arbete är inte slut. Det har bara börjat, säger Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering.

Romer en nationell minoritet
Romer är en nationell minoritet i Sverige. De har därför särskilda rättigheter.
Regeringens tjugoåriga strategi handlar om att på lång sikt förändra romers levnadsvillkor. Romerna ska själva vara delaktiga i arbetet.
Målet är att år 2032 ska den rom som fyller tjugo år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Romerna ska vara delaktiga
Tidigare övergrepp mot romer gör att många romer inte litar på myndigheter. Det kan också vara så att myndigheter inte litar på romer. Därför bygger hela strategin på att romerna är delaktiga i arbetet, att vi tillsammans jobbar med att skapa tillit.

Många medarbetare vet inte
Helsingborgs stad har jobbat med romsk inkludering sedan 2012. Stefano Kuzhicov tycker att vi behöver bli påminda om arbetet.
– Det är fortfarande okänt bland många medarbetare. Projektet då vi var pilotkommun är visserligen avslutat. Men de metoder vi arbetade fram på förvaltningarna under pilottiden jobbar vi vidare med, framhåller han.

Arbete, utbildning, hälsa
Under pilotprojektet arbetade staden med att förbättra romernas situation inom arbete, utbildning och hälsa. Det gör vi fortfarande.
– Men nu arbetar vi även med bostadsfrågan. Vård och omsorg är ett annat nytt och viktigt område för romsk inkludering, säger Stefano Kuzhicov. Brobyggare och bättre hälsa
Efter processtiden fortsatte brobyggarna inom skolan. Målet är att romska barn ska komma till skolan och klara sin utbildning. (Romerna i Sverige tilläts inte gå i regelbunden skola förrän 1959.)
Föreningen Vorta Drom startade Bättre hälsa för unga romer 2014. Det var en satsning för att förbättra hälsan hos barn och unga med hjälp av träning, kost och livsstilsändringar.

Romer hjälper romer
På arbetsmarknadsförvaltningen finns brobyggaren Branco Cerepovski. Han arbetar på Scala-huset men är även ute bland annat på IdéA på Drottninghög.
Ett annat resultat av pilotarbetet är IOP-avtalet Po Drom (på väg). Det handlar om att motivera vuxna romer till arbete och studier. Konceptet bygger på att romer hjälper romer. Arbetet pågår på Adolfsberg.
Bakom Po Drom står Vorta Drom, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Läs mer om regeringens strategi för romsk inkludering. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romskinkludering/

Kontaktpersoner
Möter du romer som behöver utbildning eller andra insatser? Kontakta Stefano Kuzhicov,
stefano.kuzhicov@helsingborg.se eller Branco Cerepovski, branco.cerepovsk@helsingborg.se
Eller Ivan Kuzhicov, ivan.kuzhicov@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *