Bättre hälsa för unga romer

Övervikt hos barnen är ett stort problem bland många romska familjer i Helsingborg. Barnen får dålig självkänsla på grund av övervikten. Det förekommer även mobbning och frånvaro i skolan, vilket leder till sämre skolresultat. Ett antal romska familjer och den romska föreningen Vorta Drom bestämde sig för att bryta den negativa spiralen.

Ivan Kuzhicov

Nio familjer med arton barn deltar i projektet ”Bättre hälsa för unga romer – samverkan mot övervikt”,  Barnen är fem till fjorton år gamla.

Samarbetet har visat sig så framgångsrikt att det kommer att fortsätta under 2016, eftersom Arvsfonden beviljat pengar till fortsättningen för 2016.

Förbättrad hälsa och framtid
Målet med arbetet är att genom hälsosamma levnadsvanor och förbättrad hälsa ge barnen och deras familjer bättre framtidsutsikter. Men också att utveckla samhällets arbetsmetoder så att de bättre anpassas till romernas behov.

Basen för arbetet är föräldrarna. Föräldrarna träffas regelbundet och tillsammans med en kock lär sig föräldrarna att laga till sundare alternativ av traditionella rätter från det romska köket. Dietist är inkopplad. Två till tre gånger i veckan har barnen fysiska aktiviteter. Familjerna har även fått aktivitetsarmband, ett frivilligt erbjudande.

Se filmen om Bättre hälsa för unga romer.

Föreningen engagerar sig också i barnens skolarbete.

Sommarskola och eftermiddagsskola
– Sommaren 2015 hade vi sommarskola på Planteringen i PlantEra PlantÄras lokaler. Det fungerade mycket bra. Sommarskolan har utvecklats till en eftermiddagsskola en gång i veckan, men nu i samarbete med Kubikskolan, säger Ivan Kuzhicov, ordförande i föreningen Vorta Drom.

– Sommarskolan gjorde mycket för barnen. Vi bygger vidare på de goda erfarenheterna på Kubikskolan. Alla föräldrar har inte kunskapen att hjälpa sina barn med skolan.

Initiativ från romska familjer
De romska familjerna tog själva initiativet till projektet. Det kom inte från några myndigheter. Romerna driver arbetet, vilket är styrkan.

Stöd från Arvsfonden från 2016
Föreningen Vorta Drom har fått 230 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till projektet under tiden11 januari – 31 december 2015. Från 2016 kommer pengarna från Arvsfonden, som beviljat Vorta Droms ansökan för tre år framåt. Varje år får dock sökas för sig, och i första hand finns nu pengar för 2016.

Region Skåne stödjer också  Bättre hälsa för unga romer via sitt Plusteam. Där finns läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietist, psykolog och kurator som specialiserat sig på att arbeta med barn och fetma.

Andra samverkansparter är Skåneidrotten, socialförvaltningen i Helsingborgs stad, skol- och fritidsförvaltningen samt enheten Part (Preventivt arbete tillsammans).

Målen med pilotprojektet är att undersöka

  • om barnens fysiska hälsa och mående förbättras
  • om familjens matvanor förändras
  • om barnens måluppfyllelse och närvaro i skolan förbättras
  • om barnen och föräldrarna med hjälp av ett aktivitetsarmband ökar medvetenheten om barnets fysiska aktivitet, matvanor och sömn
  • om barnen och föräldrarnas motivation till en hälsosammare livsstil när det gäller fysisk aktivitet, matvanor och sömn ökar genom aktivitetsarmbandet
  • om samhällets vårdkedja för barnen förbättras
  • om arbetssättet kan leda till verksamhetsutveckling hos berörda myndigheter.

Hur detta lyckas kommer att utvärderas genom bland annat intervjuer med föräldrar och barn och utifrån resultatet i aktivitetsarmbandet.

Vill du veta mer? Kontakta Ivan Kuzhicov, föreningen Vorta Drom, ivan.kuzhicov@helsingborg.se eller ivan.kuzhicov@hotmail.com

Leif Redestig (ingår även i processgruppen för romsk inkludering) leif.redestig@helsingborg.se

Sidan uppdaterad 2015-10-30.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *