Besked om fortsättning i pilotkommunerna dröjer

romsk-flaggaRegeringen har avsatt 14,5 miljoner kronor per år för fortsatt arbete med strategin för romsk inkludering under 2016-2019. Men tidigast i december väntas pilotkommunerna få besked om hur det blir med pilotarbetet från nästa år.

Det berättade Andrés Zanzi från Kulturdepartementet vid den senaste lärandeträffen för kommunerna som ingår i pilotverksamheten.

Helsingborgs stad var väl representerat på träffen. Stefano Kuzhicov, Anna-Carin Mortenlind, Gertrud Ek, Ivan Kuzhicov, Elvis Stan och Leif Redestig deltog.

Bereder frågan
Helsingborgs och de andra pilotkommunernas representanter fick veta att kulturdepartementet bereder frågan i samverkan med det romska civilsamhället. Departementets tjänstemän kommer att ta hänsyn till bland annat Länsstyrelsens rapporter. Kulturdepartementet har även kontakter med andra myndigheter och departement i beredningsarbetet.

Det betyder att processen med nya beslut drar ut på tiden och att pilotkommunerna får besked tidigast i december 2015.

Vid träffen rapporterade pilotkommunerna om det aktuella läget i kommunerna. Samtliga är överens om att fortsatt satsning ger kommunerna möjlighet att sprida arbetet med romsk inkludering till andra kommuner. Men för att åstadkomma romsk inkludering i kommunerna är man beroende av stöd från nationell nivå.

Brobyggarna utvärderas
Annan information var att Statskontoret ska utvärdera hela brobyggarverksamheten inom utbildning, arbetsförmedling, hälsa och sociala områden. Uppdraget kommer från Kulturdepartementet. Den 1 februari ska utvärderingen rapporteras till departementet.

Läs mer i minnesanteckningarna från lärandeträffen i Stockholm den 11 september.

150911minnesanteckningar lärandeträff Stockholm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *