Besök från Norge

Norgebesok_chokladaskMåndagen den 11 maj fick vi besök av Hanne Lauveng, Mali Gulbrandsen Asmyhr och Kristina Strædet Gitmark, från Kommunal- og moderniseringsdepartamentet i Norge. De arbetar med minoritetsfrågor i Oslo och kom för att ta del av vårt arbete med romsk inkludering.

Regeringen i Norge har tagit fram en handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för romer och minska välfärdsgapet mellan romer och andra grupper i samhället.

Romer är en av Norges fem nationella minoriteter.  Idag bor det ca 700 romer i Norge, de flesta är bosatta i Oslo.  I handlingsplanen lyfts vikten av att skapa forum för samråd och dialog mellan offentliga organ och den romska gruppen. Regeringen vill satsa på att skapa och utveckla en rådgivningstjänst som kan hjälpa romer i deras möten med myndigheter.

Norge ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, samma år som Sverige, 1999.

Norgebesok_1Om strategin och bättre hälsa
Dagen inleddes med en dragning av processledaren Stefano Kuzhicov om bakgrunden till strategin. Därefter berättade Ivan Kuzhicov, Helena Horvath och Therese Lundin om pilotprojektet Bättre hälsa för unga romer.

Brobyggaren Elvis Stan berättade om sitt arbete som brobyggare.

Ivanka Stan, från Arbetsförmedlingen, och brobyggaren Branco Cerepovski informerade om sitt arbete och om deras goda samarbete.

Dagen avslutades med en kort presentation av Romarådet.

Hanne, Mali och Kristina var väldigt nöjda med dagen. De kände sig både inspirerade och imponerade av de resultat som vi har lyckats uppnått på så kort tid.

Vi önskar dem all lycka till och vi ser fram emot att följa deras arbete.

Länken till Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo: https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/Handlingsplan-for-a-bedre-levekarene-for-rom-i-Oslo/id594323/

Text och foto: Nadia Zaoujan

Från vänster Stefano Kuzhicov, Branco Cerepovski, Fritz Rosendahl, Hanne Lauveng, Mali Gulbrandsen Asmyhr och Kristina Straedet Gitmark.

Från vänster Stefano Kuzhicov, Branco Cerepovski, Fritz Rosendahl, Hanne Lauveng, Mali Gulbrandsen Asmyhr och Kristina Straedet Gitmark.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *