Besök från SKL och Länsstyrelsen

Den 21 augusti besökte Kjell-Åke Eriksson från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Maj-Lis Nilsson från Länsstyrelsen i Stockholm Helsingborg för att prata om samråd inom ramen för processen romsk inkludering.

Med på mötet var bland annat representanter för Romarådet, politiker från Helsingborg och tjänstemän från de förvaltningar som arbetar med romsk inkludering och minoritetsfrågor.

Kjell-Åke Eriksson lyfte fram framgångar för fungerande samråd. Det behövs en tydlig politisk vilja med vad man vill med samråd och en struktur och ett tydligt regelverk. Samråden ska också innehålla tre centrala delar för att fungera väl: inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter.

På mötet pratade deltagarna om vilka styrkor och svagheter som finns idag när det gäller samråd i Helsingborg och om det finns några särskilda behov.

Romarådsrepresentanter, processledare Stefano Kuzhicov och flera politiker och tjänstemän gav sin syn på saken.

Sammantaget kan vi konstatera att processen romsk inkludering har kommit långt i Helsingborg och att det sker samråd i olika former idag, både inom ramen för romsk inkludering men också samråd inom ramen för minoritetslagstiftningen. Låter det krångligt? Romsk inkludering ligger under utvecklingsnämndens förvaltnings huvudansvar, och minoritetsfrågorna under kulturförvaltningen. Vi kommer berätta mer och förtydliga hur ansvaret ser och fungerar, eftersom det kan vara lite svårt att få grepp om. Mer information kommer på bloggen snart.

Att delaktigheten ska vara möjlig för romer på lika villkor diskuterades också. Det kvarstår en del frågetecken som behöver rätas ut. Att förlägga möten på kvällstid och helger är ett alternativ till hur delaktigheten och möjligheten för alla att delta på lika villkor kan möjliggöras. Mer information om hur det kommer gå till kommer vi att berätta mer om på bloggen längre fram.

Minnesanteckningar från mötet med SKL och Länsstyrelsen, och även från andra möten inom ramen för romsk inkludering i Helsingborg, kommer vi att publicera här så småningom för att fler ska kunna ta del av vad som sägs på mötena och för att öka öppenheten i processen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *