Besök ifrån följeforskarna

Idag fick vi besök ifrån två följeforskare från Emerga. Deras uppgift är att följa och utvärdera processen samt se om vi lever upp till de mål och krav som ställs. De besöker alla fem pilotkommuner och till hösten kommer en första rapport som sammanfattar läget i samtliga kommuner.

Elisabeth Abiri och Lejla Mundzic, följeforskare från Emerga.

Elisabeth Abiri och Lejla Mundzic, följeforskare från Emerga.

Förmiddagen började med att följeforskarna enbart träffade representanter från Romarådet och de romska föreningarna. Därefter anslöt sig övriga medlemmar i processgruppen och tillsammans diskuterade vi resurser, aktiviteter samt lång- och kortsiktiga effekter/mål.

Det finns många viktiga mål i pilotprocessen för romsk inkludering, att arbeta för romsk delaktighet, inflytande och medbestämmande är dock central. Det är också viktigt att öka myndighetsutövares kunskaper om romer och den romska gruppen. Vi vet att det finns väldigt höga förväntningar på pilotprocessen och de arbetar vi hårt med att försöka förverkliga.

Vi ser fram emot följeforskarnas rapport och de råd de har att ge oss för det framtida arbetet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *