Brobyggare med forskarbakgrund

Nu har socialförvaltningen i Helsingbors stad också fått en romsk brobyggare. Hon heter Monica Kimmel och hennes främsta uppgift är att vara ett stöd till personalen i frågor som rör romer och att finnas till för den romska gruppen i Helsingborg.

Monica Kimmel är religionsvetare och började på sitt nya jobb i november. Hon kommer närmast från en tjänst som brobyggare på en grundskola i Göteborg, som också är pilotkommun för romsk inkludering.

Dessförinnan arbetade hon som forskare  vid Göteborgs universitet inom religions-/beteendevetenskap med interkulturell kommunikation som specialitet.

Hon behärskar många språk, bland annat romanes, rumänska, serbokroatiska, ungerska, polska, engelska, tyska och svenska.

– Jobbet på socialförvaltningen i Helsingborg verkade intressant, det blir annorlunda än att arbeta som brobyggare i skolan. Eftersom jag även har familj här lockade det mig att söka hit, säger Monica Kimmel.

Vad ska du göra som brobyggare på socialförvaltningen?

– Jag kommer att  ge personalen råd i frågor som rör romer. Jag kan förklara och vara ett stöd om det till exempel uppstår kulturkrockar och man inte förstår varandra. Det kan också vara stora skillnader mellan olika romska grupper.  Parallellt med arbetet här deltar jag liksom de andra brobyggarna i brobyggarutbildningen på Södertörns högskola.

Den andra uppgiften är nätverkande.

– Jag kommer att ha kontakter både med romer från min egen grupp – Lovara, som är en stor romsk grupp i Helsingborg – men också med övriga grupper. Jag finns givetvis till för alla romer i Helsingborg. Jag kommer också att nätverka med andra förvaltningar och myndigheter.

Samarbete och helhetssyn

Det är viktigt att förvaltningarna i Helsingborg samarbetar mycket med varandra i pilotprocessen, tycker Monica Kimmel.

– Om barnen inte kommer till skolan kan socialförvaltningen så småningom bli inblandad. Det behövs en helhetssyn på den strukturella problematiken och en förståelse  och respekt för det sociala sammanhang som romerna lever i.

Barn som far illa och missbruk

Socialförvaltningen planerar även för två projekt som romer kommer att bjudas in till.  Det handlar om att starta två utvecklingsgrupper för att ringa in problemen, se vad som inte fungerar och hitta lösningar.

– Vi vill förbättra den hjälp man kan få från socialförvaltningen när det gäller barn som far illa och missbruksproblem. Det centrala är att skapa förtroende för myndigheten, att man kan få hjälp här och inte bara ”bli anmäld och kontrollerad”.

De slutsatser som jobbas fram kan även användas även för andra grupper än romer och blir därmed en kvalitetsutveckling, menar Monica Kimmel som tillhör förvaltningens kvalitetsutvecklingsgrupp.

Vi önskar Monica varmt lycka till med sitt arbete som brobyggare.

Du når henne på telefon 073-411 90 33, eller mejla till monica.kimmel@helsingborg.se

Text och foto: Nina Gregoriusson

Monica Kimmel i dörröppningen till socialförvaltningens lokaler.

– Det centrala är att skapa förtroende bland romer för socialförvaltningen, att man kan få hjälp här och inte bara bli ”anmäld och kontrollerad”, säger Monica Kimmel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *