Brobyggare på frukostmöte

I dag har vi varit hos utvecklingsnämndens förvaltning för att informera personalen om processen och hur man som tjänsteman kan lära sig mer om romer. Romsk inkludering var temat vid förvaltningens frukostmöte.

Brobyggarna Branco Cerepovski och Ivanka Stan arbetar för att fler romer ska få arbete och utbildning. På frukostmötet den 24 april berättade de om sitt arbete i romsk inkludering

Brobyggarna Branco Cerepovski och Ivanka Stan arbetar för att fler romer ska få arbete och utbildning. På frukostmötet den 24 april berättade de om sitt arbete i romsk inkludering

Brobyggaren Ivanka Stan som arbetar på Arbetsförmedlingen i Helsingborg berättade om Arbetsförmedlingens webbutbildning ”Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden”.

Fakta och film
Det är en 90 minuter lång och gratis utbildning, som består både av fakta och filmade inslag.

Utbildningen är uppdelad i fem kapitel: bättre tillgång till arbetsmarknaden för romer, romers historia och kultur, ditt bemötande, att lyckas på arbetsmarknaden, avslutning och ett kunskapstest.

Under frukostmötet visade Ivanka Stan några filmklipp från utbildningen, som sedan diskuterades.

Kunskapen ökar
– En viktig uppgift för oss brobyggare inom Arbetsförmedlingen är att sprida information om webbutbildningen. Cirka 90 procent av handläggarna inom Arbetsförmedlingen i Helsingborg har gått igenom den. Jag informerar också nya medarbetare, berättar Ivanka Stan.

Hon tycker att kunskapen om romers situation bland personalen blir allt bättre.

– Kollegor kommer ofta till mig med olika frågor.

Arbetsförmedlingens webbutbildning är användbar för alla som vill öka sin kunskap om romer. Här hittar du den: http://jamlikhetromer.se/ och här finns information.

Alla chefer vid utvecklingsnämndens förvaltning har informerats om utbildningen vid ett ledningsmöte. De har också uppmanats att låta sina medarbetare genomföra webbutbildningen.

Brobyggare inom vuxenutbildningen
Branco Cerepovski är brobyggare på Helsingborgs lärcentrum och aktiv i Romarådet. På frukostmötet berättade han kort om hur han informerar vuxna romer om olika vuxenutbildningar och det stöd som finns att få.

– Jag kommer också  gärna ut till olika personalgrupper för att undervisa om romsk kultur och romers situation, säger han.

Processledare Stefano Kuzhicov informerade övergripande om arbetet med romsk inkludering i Helsingborg.

Text och foto: Nina Gregoriusson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *