Brobyggarträff i Stockholm

Brobyggare_1-1024x580

Brobyggarna Branco Cerepovski, Viveka Sajin, Claudia Daniel och Elvis Stan berättade om sitt arbete i Helsingborgs stad.

I alla kommuner med brobyggare har de romska elevernas närvaro förbättrats, detta bland annat genom stöttning, coachning och motivationsarbete. Brobyggarna ser sig själva som förebilder och hoppas att fler romska ungdomar vågar drömma och kämpa för att uppfylla sina drömmar.

Det kom bland annat fram vid brobyggarträffen i Stockholm torsdagen den 23 oktober. Länsstyrelsen tillsammans med Skolverket och Södertörns högskola bjöd in till en dag för att utbyta erfarenheter kring brobyggarnas arbete.

Från Helsingborg deltog Stefano Kuzhicov, Håkan Claesson, Jan Lilja, Viveka Sajin, Elvis Stan, Claudia Daniel, Branco Cerepovski och Nadia Zaoujan.

Resultat_brobyggare-295x300Tvåårig brobyggarutbildning
Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik, och Angelina Dimiter-Taikon, fil. mag. i pedagogik inledde dagen med att berätta om den tvååriga brobyggarutbildningen på Södertörns högskola, som de tog fram på uppdrag av Skolverket och som nu är inne i sin slutfas.

Brobyggarna började utbildningen i samband med sitt arbete i de fem pilotkommunerna. Utbildningen omfattar 16 deltagare, varav fyra från Helsingborg. Brobyggarna studerar halvtid och arbetar halvtid och träffas en gång i månaden för gemensamma föreläsningar, seminarier, studiebesök, diskussioner och redovisningar.

Viktigt skapa tillit och förståelse
Christina och Angelina menar att det finns en djup förtroendeklyfta mellan hemmen och skolan och betonade därför vikten av att arbeta för att skapa tillit och förståelse. Syftet med utbildningen är framförallt att öka förmågan att ge stöd till skolan där det finns elever med romsk bakgrund och ge brobyggarna verktyg för att ge stöd och bidra till samverkan mellan institutioner och vårdnadshavare.

Även brobyggarna fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och om de utmaningar som de har stött/stöter på. Trots att verkligheten för brobyggarna ser olika ut så är alla ense om att den största utmaningen är att lyckas skapa förtroende för skolan och bidra till att fler romska ungdomar söker sig till högre studier.

I alla kommuner med brobyggare har de romska elevernas närvaro förbättrats, detta bl.a. genom stöttning, coachning och motivationsarbete. Brobyggarna ser sig själva som förebilder och hoppas att fler romska ungdomar vågar drömma och kämpa för att uppfylla sina drömmar.

Många förslag kom upp på brobyggarträffen.

Många förslag kom upp på brobyggarträffen.

En god positiv förebild
Eftermiddagspasset ägnades åt två viktiga frågeställningar, ”Vad är en brobyggare?” och Hur kan staten bidra till romsk inkludering 2015 och framåt?”

En brobyggare är en god positiv förebild som arbetar för att minska förtroendeklyftan mellan skolan och romska föräldrar samt bidrar till att fler romska ungdomar fullföljer sin skolgång. Den struktur som brobyggarna har byggt upp, i bland annat. Helsingborg, kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet för romsk inkludering. Det är därför viktigt att dokumentera de metoder som använts.

Under gruppdiskussionerna kom det fram flera förslag och idéer på hur staten kan bidra till romsk inkludering 2015 och framåt. Bland förslagen:

 • Öka antalet brobyggare
 • Fortsätta ge ekonomisk stöd till pilotkommunerna
 • Inrätta ett romsk information- och kulturcenter i kommunerna
 • Inrätta statlig romsk media
 • Ge mer stöd till romska föreningar
 • Ge pengar till traineeanställningar för romska brobyggare
 • Ge implementeringsstöd för metoder och verktyg
 • Öronmärkta pengar för fler uppdragsutbildningar ’
 • Öronmärkta pengar för fasta anställningar
 • Starkare lagstiftning när det gäller minoritetslagstiftningen
 • Inrätta ett romskt förvaltningsområde
 • Inrätta ett nationellt sekretariat för romska frågor
 • Lärarsatsning i romani chib

Konferensen avslutades med en kort summering av dagens innehåll.

Text och foto: Nadia Zaoujan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *