Dags att börja skriva slutrapport

Pilotprojektet för romsk inkludering går mot sitt slut. Vid årsskiftet avslutas processtiden. Mycket av det som från början var projekt är redan ordinarie verksamhet. Det konstaterar processgruppen vid mötet den 26 november.

Ledamöterna i processgruppen sitter runt ett avlångt bord och har möte.

Processgruppen samlad till möte.

Brobyggarna inom skolan är till exempel redan fast anställda av skol- och fritidsförvaltningen som modersmålslärare/brobyggare. Likaså brobyggaren inom arbetsförmedlingen som nu har titeln kundresurs.

Även brobyggaren på Helsingborgs lärcentrum är numera ”implementerad” i det ordinarie arbetet.

Slutrapporten för åren med pilotprojektet i Helsingborg är temat för processgruppsmötet den 26 november. Det är styrgruppen för romsk inkludering i Helsingborg som vill ha en sådan rapport till sitt nästa möte den 4 februari.

Uppdraget, delaktighet, framtidsutsikter mm
Processgruppen har tidigare jobbat fram rubriker att utgå ifrån i rapportskrivandet. Dessa har antagits av styrgruppen.

Rapporten ska handla om uppdraget, strategin och de prioriterade samhällsområdena som pilotprocessen i Helsingborg arbetat med. Utbildning, hälsa, arbete.

Ett avsnitt kommer att ta upp inflytande och delaktighet för Romarådet och romska föreningar. Ett annat om hur vi arbetat med kommunikation under processtiden.

I analysdelen ska vi se om vi närmat oss målen och vilka framgångsfaktorer vi sett när det gäller att arbeta på tvärs, delaktighet och romers perspektiv.

Vad ska vi fortsätta med? Vad vill vi se mer av och vad ska implementeras? Hur hoppas vi att vi jobbar om fem år och hur ska vi organisera oss framåt.

Alla i gruppen bidrar med olika avsnitt till rapporten.

Den 19 januari träffas processgruppen igen för att gå igenom materialet. Så bäst att börja skriva redan nu!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *