Diskriminering en del av romers vardag – rapport från Länsstyrelsen

Rapport_nulagesbeskrivning_2014-212x300Diskriminering, fördomar och antiziganism förekommer inom alla samhällsområden och är en del av många svenska romers vardag. Fördomarna finns inom skolan, arbetet, på bostadsmarknaden och inom sjukvården.

Det framgår av rapporten ”Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt” som Länsstyrelsen i Stockholm överlämnade till regeringen den 2 december.

Läs hela rapporten här:

Slutsatser presenteras
Vilka slutsatser har Länsstyrelsen kommit fram till?

Det får vi veta mer om den 10 december på avstämningskonferensen ”Hur når vi visionen”.

Majlis Nilsson och Anna Mannikoff från Länsstyrelsen i Stockholm är några av gästerna. De kommer att berätta om nuläget för romerna i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Luleå, det vill säga de fem pilotkommunerna i processen romsk inkludering.

Rapporten bygger på intervjuer med romer och tjänstemän i dessa kommuner. Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket har bidragit med beskrivningar inom sina områden.

Den beskriver situationen för romer när det gäller arbete, bostad, hälsa, utbildning, social trygghet och omsorg. Av rapporten framgår att det finns diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp samt antiziganism inom samtliga områden.

Den visar också bland annat att:  

  • Fördomar och negativa uppfattningar om romer som grupp är ett stort hinder för romer på arbetsmarknaden, vilket bland annat leder till att många döljer sin romska identitet i mötet med arbetsgivare, arbetskamrater och myndigheter.
  • Fördomar och okunskap om romer på myndigheter riskerar att resultera i dåligt bemötande, bristande kommunikation och felaktiga insatser.
  • Rasism och antiziganism gör att romer är särskilt utsatta på bostadsmarknaden.
  • Såväl romer som kommunala tjänstemän beskriver existerande diskriminering av romer inom socialtjänstens verksamhet.
  • Allt fler romska elever slutför skolan, men de insatser som genomförs brister ofta i ambition och det finns tendenser inom skolan att skylla romska barn och elevers problem på romerna själva.
  • Romer som intervjuats vittnar om dåligt bemötande och diskriminering i kontakter med vården.

Bakgrund till rapporten
Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att beskriva nuläget när det gäller situationen för romer som bor i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Luleå. Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket har bidragit med beskrivningar inom sina områden. Rapporten bygger bland annat på intervjuer med romer och tjänstemän i dessa kommuner.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Media har uppmärksammat rapporten om nulägesbeskrivningen:

Helsingborgs Dagblad

Dagens Nyheter

Sveriges Television

Sveriges Radio P4 Malmöhus:

Sameradion och SVT Sápmi:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *