God fortsättning…

Ett gott nytt 2015 önskar vi från romsk inkludering er alla.

Vi passar på att börja året med ett citat från stadsdirektör Palle Lundbergs senaste brev till all personal inom Helsingborgs stad där ett stycke handlar om romsk inkludering här  i Helsingborg. Brevet når alla stadens anställda så vi är mycket glada över att delar av vårt arbete nämns.

Romer är också helsingborgare
I Helsingborg bor drygt tvåtusen romer. Många av dem står utanför samhällets gemenskap och känner sig diskriminerade och illa behandlade. Elvis, Viveka och Claudia arbetar som brobyggare på grundskolorna i Helsingborg. De är en länk mellan familj och skola och stödjer romska elever att klara skolan med godkända betyg, bland annat genom att hjälpa till med läxor. Branco och Ivanka är också brobyggare. De hjälper vuxna romer att söka arbete eller börja studera.”

Från Palle Lundbergs brev på Helsingborgs stads intranät Insikten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *