Hälsokommunikatörer stärkte romska flickor och kvinnor

Bättre allmänhälsa och kunskap och större förtroende för hälso- och sjukvården. Det fick de romska flickor och kvinnor som hade kontakt med de två kvinnliga hälsokommunikatörerna i pilotprocessen.

Hälsokommunikatörerna inspirerade till en mer hälsosam livsstil.

Hälsokommunikatörerna inspirerade till en mer hälsosam livsstil.

Det visar utvärderingen av de romska hälsokommunikatörernas arbete, som pågick februari-december 2013.

För att få kontakt med romska flickor och kvinnor använde de sig i stor utsträckning av ”mun-till-mun-metoden ”. Kontaktade dem som de redan kände, ringde och knackade dörr, vilket var mer effektivt än att informera via vårdcentralerna som inte visste vilka av deras patienter som var romer.  

Träffar med hälsoteman
Hälsokommunikatörerna har haft träffar med olika hälsoteman på kompetenscenter Norrehed för kvinnorna och flickorna. Där kunde de också använda kompetenscenters gym. De delade in deltagarna i flick- och kvinnogrupper för att kunna ha olika aktiviteter, till exempel startade de en dansgrupp.

Lokaler på Träffpunkt Söder användes. När de inte räckte till fick de vara på kompetenscenter Norrehed.

Tillit och förtroende
Deras arbete har till stor del handlat om att skapa tillit och förtroende. Av utvärderingen framgår att avslöjandena om polisens hemliga registrering av romer väckte många starka reaktioner.  Förtroendet för hälsokommunikatörerna började minska, kvinnorna slutade komma till träffarna och föräldrarna vägrade släppa sina flickor till dansen.

Den största utmaningen för hälsokommunikatörerna blev därefter att få tillbaka kvinnornas förtroende, vilket de också lyckades med men då började projektet löpa mot sitt slut.

En annan uppgift har varit att informera kvinnorna om vart de ska vända sig för att få hjälp av hälso- och sjukvården.

Sammanlagt har 20 kvinnor/flickor fyllt i en utvärderingsenkät. Närmare 60 procent av dem upplever att deras hälsa är bra och en majoritet anser att hälsokommunikatörernas arbete har bidragit till en mer hälsofrämjande livsstil hos dem. Samtliga intervjuade ser gärna att aktiviteterna blir fler.

Övervann rädsla
Två kvinnor ställde upp på en telefonintervju.  En kvinna som upplevt smärta och obehag under en längre tid berättade att hon med hjälp av hälsokommunikatören lyckats övervinna sin rädsla och ringa vårdcentralen för att boka tid, något som hon menar att hon inte hade gjort utan hälsokommunikatörens stöd och hjälp. Hon berättade även om besöket på vårdcentralen och om hur väl bemött hon blev när hon kom dit med hälsokommunikatören.

Bidrag från regeringen
Det var hösten 2012 som Helsingborgs stad fick 350 000 kronor av regeringen för att utbilda hälsokommunikatörer med romsk språk- och kulturkompetens. Pengarna söktes i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

De två kvinnliga romska hälsokommunikatörerna utbildades genom Partnerskap Skåne och tillträdde sina tjänster den 1 februari 2013. De tillhörde olika romska grupper och anställdes på vårdcentralen Drottninghög. Enhet integration på utvecklingsnämndens förvaltning planerade insatserna och aktiviteterna i samråd med hälsokommunikatörerna och verksamhetschefen för vårdcentralen.

Riktlinjer och tydligt uppdrag
Utvärderaren konstaterar att hälsokommunikatörerna har gjort ett gediget jobb med de förutsättningar som de har haft.  Det har dock saknats konkreta riktlinjer och en tydlig uppdragsbeskrivning,vilket är viktigt att tänka på vid en fortsättning.

Den 3 februari tas utvärderingen upp i förvaltningsledningsgruppen på utvecklingsnämndens förvaltning. Sedan ska den vidare till styrgruppen för romsk inkludering.

Text: Nina Gregoriusson

Lämna ett svar till Jono Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *