Hur arbetar Helsingborgs stad med minoritetslagstiftningen?

Som rom omfattas du av lagen om nationella minoriteter. Kulturförvaltningen samordnar Helsingborgs stads arbete med att tillgodose samtliga nationella minoriteters rättigheter.  Malin Lundberg arbetar på kulturförvaltningen och ansvarar för samordningen. Jag passade på att träffa Malin för att skapa mig en bättre förståelse kring vad arbetet innebär.

Hej Malin, vad arbetar du med?

Malin Lundberg arbetar på kulturförvaltningen

Malin Lundberg arbetar på kulturförvaltningen

– Jag arbetar som nämndsekreterare och administrativ samordnare på Kulturförvaltningen i Helsingborg. Sedan två år tillbaka ansvarar jag också för samordningen av de nationella minoriteterna.

Vad innebär samordningsansvaret?

– Mycket handlar om att informera, både internt och externt.  Vi bjuder till exempel in de nationella minoriteterna till samråd, arbetar med att främja minoriteternas språk och kultur samt arbetar med att sprida kunskap om de nationella minoriteterna i Helsingborg. Att vara samordnare handlar mycket om att agera som en länk mellan minoriteterna och stadens förvaltningar. Jag tar emot synpunkter från minoriteterna som jag sedan framför till den förvaltning som ansvarar för frågan. Lagen om de nationella minoriteterna är inte särskilt gammal och lagen säger vad man ska göra men inte hur, vilket lämnar utrymme för viss tolkning. Vi arbetar dock aktivt med att hitta ett hållbart och långsiktigt samarbete med minoriteterna som uppfyller lagstiftningen.

Hur ofta sker samråden?

– Sedan kulturförvaltningen tog över frågan, den 1 januari 2011, har det varit fyra stycken storsamråd där samtliga minoriteter förutom tornedalingar varit representerade.  Då minoriteterna har olika behov har vi på senare tid valt att kalla var minoritet för sig och nyligen träffade jag de romska representanterna. Romer är den minoritet som är mest komplex och som utsätts mest för nutida förtryck. Det finns mycket att arbeta med, men det är också viktigt att vi människor reagerar när vi hör eller ser människor som blir förtryckta.

Vilka aktiviteter har ni varit med och bidragit till i år?

När det gäller minoriteten romer har vi till exempel hjälpt till och arrangerat internationella Romadagen på Dunkers kulturhus.

Vill du läsa mer om hur staden arbetar med de nationella minoriteterna eller komma i kontakt med Malin Lundberg som arbetar med detta? Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *