Ivanka är romernas stöd på Arbetsförmedlingen

Snart har Ivanka Stan arbetat i två år som brobyggare på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Hennes arbete handlar mycket om att motivera, vägleda, skapa förtroende och vara en förebild. Minst lika viktigt är att utbilda Arbetsförmedlingens handläggare om hur de kan bemöta romer på ett mer inkluderat sätt.

– Jag jobbar mycket med att bygga upp romers självkänsla, säger brobyggaren Ivanka Stan.

– Jag jobbar mycket med att bygga upp romers självkänsla, säger brobyggaren Ivanka Stan.

Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande.

– I vårt uppdrag ingår också att motverka all form av diskriminering på arbetsmarknaden. I det arbetet ingår att aktivt arbeta för att skapa en inkluderande arbetsmarknad för romer. För att lyckas med det måste vi ta med romer i arbetet, säger Ivanka Stan.

Därför är hon ett stöd när romer ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller när det är dags att träffa handläggaren.

Hon hjälper också till med CV, personligt brev, aktivitetsrapporter och intervjuträning.

– Jag vägleder romer om var jobben finns och var man hittar dem. Vi sitter ibland tillsammans och letar jobb.

Uppsökande arbete
För att hitta de romer som ännu inte besökt Arbetsförmedlingen arbetar Ivanka Stan uppsökande.

– Många romer vågar inte säga att de är romer när de söker jobb av rädsla för diskriminering. Det skapar mycket stress och gör att du inte vågar gå till Arbetsförmedlingen. Jag jobbar mycket med att bygga upp romers självkänsla.

Under Ivanka Stans tid som brobyggare har 123 romer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Av dem har 22 personer fått arbete, 27 kommit ut i praktik och femton börjat på en utbildning.

Ivanka_Stan_2-284x300Trepartssamtal
– En framgångsfaktor är de trepartssamtal vi har med arbetssökande, handläggare och mig som brobyggare.

Ibland är även Branco Cerepovski, brobyggare på Helsingborgs lärcentrum, med under samtalet. Han kan vägleda till studier och olika utbildningar. Den som söker arbete får fler alternativ och kan välja det som passar bäst.

När Ivanka Stan ska räkna upp sina arbetsuppgifter blir det en lång lista.

Skapa förtroende och förståelse
– Min kanske viktigaste uppgift är att skapa förtroende för arbetsförmedlingen hos romerna och förståelse för romernas situation hos arbetsförmedlarna. Jag utnyttjar de forum som redan finns på Arbetsförmedlingen för informationsspridning.  Jag samverkar även mycket med organisationer, myndigheter och olika föreningar samt med företag, företagarföreningar med flera.

För att kunna utveckla Arbetsförmedlingens service samlar Ivanka Stan in synpunkte r från romerna och sprider goda exempel och erfarenheter.

Ett viktigt stöd i arbetet är brobyggarkollegorna i Helsingborg men också brobyggarna på Arbetsförmedlingen i de andra pilotkommunerna.

Ivanka Stan sitter även med i Romarådet.

Kontakt
Du kan kontakta brobyggare Ivanka Stan på telefon 010-488 33 03 eller mejla till ivanka.stan@arbetsformedlingen.se

Text och foto: Nina Gregoriusson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *