Kalendarium

Kalendarium för romsk inkludering 2017

12 januari
Arbetsmöte med utvecklingsgruppen för planering av en workshop.

KALENDARIUM FÖR ROMSK INKLUDERING 2016

1 december klockan 15:00-17:00.
Utvecklingsgruppen har möte på kompetenscenter Norrehed, Helsingborg.

4 oktober klockan 09:30-16:00. Registrering och kaffe från 09:00.
Konferens: Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk
Plats: Länsstyrelsen i Skåne, Kungsgatan 13, Malmö.

29 september kockan 13:00-16:00
Uppstartsmöte för arbetet med strategin för romsk inkludering 2016-2019
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

17 juni 2016 klockan 09:30-16:00
Välkommen till Helsingborgs slut- och spridningskonferens för romsk inkludering.
Plats: Hotell Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

4 februari 2016 klockan 16:00-18:00
Styrgruppen har möte på kompetenscenter Norrehed
(mötet ställdes in)

21 januari – Stockholm – Save the date!
Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in representanter från pilotkommunerna. Vi knyter ihop
första pilotsatsningen och diskuterar regeringens beslut kring framtida satsningar. Hur arbetar vi vidare och sprider arbetet i pilotkommunerna. Länsstyrelsen återkommer med program.

16 januari klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte på kompetenscenter Norrehed

KALENDARIUM FÖR ROMSK INKLUDERING 2015

16 december klockan 08:30-16:15
Konferens om romsk inkludering på Malmö Live Kongress.
Arrangör Romskt informations och kunskapscenter i Malmö, malmo.se/rikc

26 november klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte på kompetenscenter Norrehed

16-19 november Romsk kulturvecka i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö bjuder in till sin årliga kulturvecka, som i år bjuder på många olika aktiviteter.

11 november klockan 13:00-17:00.
Rundabordssamtal på Munchenbryggeriet i Stockholm.
Arrangör: Romanikvinnans rätt i samhället, Luleå och Romska rådet i Göteborg i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm. De nationella minoriteterna har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem. I strategin för romsk inkludering talas det om att allt utvecklingsarbete ska inkludera romer. Men vad betyder det? Hur gör man och vem bestämmer till sist?

5 november klockan 10:00-15:30
Dialogmöte för romsk inkludering i Stockholm. Länsstyrelsen i Stockholm bjuder denna gång in till information om uppföljning av brobyggarna, samt till en dialog om hur inflytandet bör se ut för den nationella minoriteten romer i framtiden.

28 oktober klockan 16:00-18:00
Styrgruppen har möte på kompetenscenter Norrehed

15 oktober klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte på Kompetenscenter Norrehed

17 september klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte på Kompetenscenter Norrehed

11 september klockan 9:00-16:00
Lärandeträff för pilotverksamheten. Lokal: Kompetenscenter, Fleminggatan 7. Arrangör  Länsstyrelsen i Stockholms län.

9 september klockan 16:00-18:00
Styrgruppsmöte på kompetenscenter Norrehed

27 augusti klockan 9:30 – 16:30
Brobyggare inom social omsorg och hälsa. Lärandeträff för pilotverksamheten.  Plats: Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län och Södertörns högskola.

20 augusti klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte på kompetenscenter Norrehed, lokal Talldungen, Planteringsvägen 139.

19 augusti klockan 9:00-16:00
Utbildningsdag om den nationella minoritetslagstiftningen. Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1, Malmö. Arrangörer: Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne.

3 juni klockan 16:00-18:00
Styrgruppsmöte för romsk inkludering

20 maj klockan 08:30-12:00
Lärandeträff för pilotverksamheten, arbetsmarknadsförvaltningen, kompetenscenter Norrehed.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län och Emerga Research & Consulting. Följeforskarna presenterar resultat specifikt för varje pilotkommun.

16 april klockan 16:00-18:00
Styrgruppsmöte för romsk inkludering, kompetenscenter Norrehed.

14 april klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte för romsk inkludering på kompetenscenter Norrehed

8 april klockan 15:00-17:00
Romernas nationaldagsfirande på Dunkers kulturhus

10 mars klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte för romsk inkludering på kompetenscenter Norrehed

16 januari klockan 13:00-15:00
Processgruppsmöte för romsk inkludering på kompetenscenter Norrehed

____________________________________________________________________________________________________

KALENDARIUM FÖR ROMSK INKLUDERING 2014

JANUARI

13-14/1 LFA-utbildning, KC Norrehed
Processgruppen, Romarådet, Brobyggare

27/1 klockan 14:00-16:00. Förintelsens minnesdag, Dunkers kulturhus
Öppen inbjudan, frivilligt deltagande.

29/1 klockan 14:00-15:30. Planeringsmöte inför avstämningsseminariet 7 mars, KC Norrehed
Stefano. Anna-Carin, Lena, Nina och Nadia.

30-31/1 Lärandeträff i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm.
Processledaren

FEBRUARI

11/2 klockan 10:00-12:00. Besök från SKL, KC Norrehed
Styrgruppen, processgruppen, politiker.

17/2 klockan 09:00-12:00. Processgruppsmöte, KC Norrehed
Processgruppen

25/2 klockan 15:30-17:30 alt. 17:00-19:00. Styrgruppsmöte, Järnvägsgatan 35.
Styrgruppen

MARS

7/3 klockan 8:30-12:30. Avstämningsseminarium Helsingborgs stad. KC Norrehed
Tjänstemän, politiker, romer.

19/3 klockan 13:30-15:30. Processgruppsmöte KC Norrehed
Processgruppen

24/3 klockan 10:00-15:30. Romskt forum, Länsstyrelsen i Stockholm.
Representanter från alla pilotkommuner (max 20 personer).

25/3. Vitboken om övergreppen mot Sveriges romer presenteras på Norra Latin i Stockholm.

APRIL

1/4. Projektutbytesforum i Malmö. Framgångsrika msetoder i olika projekt och verksamheter som bedrivs i dag kring romer i Sverige.

1/4 klockan 15:30-17:30, alt. 17:00-19:00. Styrgruppsmöte. Järnvägsgatan 35.
Styrgruppen

8/4 Romernas nationaldagIdé A, Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 5, klockan 17:00-20:00. Öppen inbjudan. Frivilligt deltagande.

11/4. Arbetsmarknadsdepartementet presenterar vitboken i Helsingborg.

16/4 klockan 13:30-15:30. Processgruppsmöte KC Norrehed
Processgruppen

MAJ

21/5 10:00-16:30. Lärandeträff med pilotkommunerna, Stockholm.

22/5 klockan 9:00-11:00. Processgruppsmöte KC Norrehed
Processgruppen

27/5. Styrgruppen sammanträder.

JUNI

12/6 klockan 9:00-11:00. Processgruppsmöte KC Norrehed
Processgruppen

JULI

2/7 klockan 10:00. Avstämningsmöte om arbetet i Helsingborg tillsammans med Majlis Nilsson, samordnare från Länsstyrelsen i Stockholm.

AUGUSTI

28-29 augusti. Kommissionen mot antiziganism har möte. Stefano Kuzhicov deltar.

SEPTEMBER/OKTOBER

10 september klockan 13:00-15:00. Processgruppsmöte.

11 september. Styrgruppsmöte på Pedagogiskt Center, Filbornaskolan.

29 september. Det nationella nätverket.

30 september – 1/oktober. Lärandeträff i Stockholm för processledare, tjänstemän, romer och följeforskare i pilotkommunerna.

14 oktober. Romskt forum i Stockholm för pilotkommunerna. För romer bosatta i kommunerna.

15 oktober. Romer i fokus i Stockholm. Öppet för alla intresserade.

16 oktober. Processgruppsmöte för processgruppen i Helsingborg.

22 oktober. Styrgruppsmöte för styrgruppen i Helsingborg. Följeforskare på besök.

23 oktober. Brobyggarträff i Stockholm. Ett möte för brobyggare, respektive chefer, romer och tjänstemän från samtliga pilotkommuner.

NOVEMBER

12 november. Processgruppsmöte för processgruppen i Helsingborg.

21 november. Kommissionen mot antiziganismen, Stockholm. Processledaren medverkar.

DECEMBER

10 december. Avstämningskonferens i Helsingborg för romer, tjänstemän och politiker.

15 december. Processgruppsmöte för processgruppen i Helsingborg.

Kalendariet uppdaterat 2016-11-03