Länsstyrelsen på besök

– Helsingborg är på jättegod väg. Jag brukar lyfta fram er som ett gott exempel, men ni behöver stärka kopplingen till minoritetspolitiken. Det berättar Majlis Nilsson, samordnare för romsk inkludering vid Länsstyrelsen i Stockholm, när hon träffar tjänstemän, brobyggare och representanter från Romarådet den 2 juli.

Från vänster Mille Konovalov, vice ordförande i Romarådet tillsammans med Majlis Nilsson, Länsstyrelsens samordnare, Stefano Kuzhicov, processledare, Emil Bagarowicz, ordförande i Romarådet och Claudia Daniel, brobyggare.

Från vänster Mille Konovalov, vice ordförande i Romarådet tillsammans med Majlis Nilsson, Länsstyrelsens samordnare, Stefano Kuzhicov, processledare, Emil Bagarowicz, ordförande i Romarådet och Claudia Daniel, brobyggare.

Hon inleder sin dragning med att påminna om målen för romsk inkludering och det uppdrag pilotkommunerna fått från regeringen.Att det främst handlar om att arbeta för att romerna ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter i lika hög grad som icke-romer, utan risk för diskriminering. Ett rättighets- och skyldighetsbaserat arbete där romerna ska få tillgång till sina rättigheter och kommunen bli medveten om sina skyldigheter.

Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att pilotkommunerna fokuserar på dessa mål. Och det är här som pilotkommunerna behöver förtydliga sitt arbete, påpekar Majlis Nilsson.

Rättighetsperspektivet behöver stärkas
– Länsstyrelsens slutsatser är att rättighetsperspektivet behöver stärkas i dokument- och aktivitetsplaner. Kopplingen mellan minoritetspolitiken och pilotprojektet romsk inkludering är mycket svag i pilotkommunerna. Här behöver ni även i Helsingborg få ihop de olika delarna till en helhet, menar maj-Lis Nilsson.

Hon konstaterar också att den regionala nivån, med undantag för Helsingborg där Region Skåne deltagit,  inte alls finns med i pilotkommunernas arbete. Här behövs mer delaktighet.

Text och foto: Nina Gregoriusson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *