Länsstyrelsens lägesrapport

Pilotkommunerna behöver förtydliga uppdraget att tillgodose romernas  mänskliga rättigheter, stärka rättighetsperspektivet och kopplingen till minoritetspolitiken.

Det skriver Länsstyrelsen i Stockholm bland annat i sin andra rapport till Arbetsmarknadsdepartementet (april 2014).

Pilotverksamheten för romsk inkludering är inne på sitt andra år. Första året hade framför allt fokus på uppstart och organisering.  Andra året har handlat om aktiviteter och att bygga upp nätverk och kontakter, både internt och bland romer.

Det finns en god grund för pilotkommunerna att ta fram fungerande metoder och arbetssätt för att skapa romsk inkludering. De erfarenheter man gör nu behöver utvecklas under kommande år för att skapa långsiktighet, skriver Länsstyrelsen.

Slutsatserna i årsrapporten (från rapportens sammanfattning)

  • Pilotkommunerna behöver förtydliga uppdraget att tillgodose romer sina mänskliga rättigheter. Rättighetsperspektivet behöver stärkas i styrdokument, planer och aktiviteter.
  • Kopplingen till minoritetspolitiken behöver stärkas, särskilt vad gäller möjligheten till delaktighet och inflytande.
  • Den romska civila organiseringen behöver ekonomiska resurser för att även romer ska kunna delta i utvecklingsarbetet.
  • Arbetet med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer behöver stärkas och utvecklas. Det kommer troligtvis att behövas fortsatt nationell stimulans även efter 2015 för att metoderna ska kunna permanentas på lokal, regional och nationell nivå.
  • Brobyggarna som verktyg behöver ses över på nationell nivå, avseende förutsättningar, roll och mandat.
  • Den regionala nivån behöver bli mer delaktig i strategins förverkligande. När det gäller hälsa behöver landstingens/regionernas roll förstärkas. Det finns även behov av mellankommunal samordning av den romska strategin.

Läs hela rapporten: Årlig rapport till Arbetsmarknadsdepartementet 2013

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *