Lärandeträff i Luleå

Stefano Kuzhicov och Leif Redestig

Stefano Kuzhicov och Leif Redestig

Den 30 okt. – 1 sept. anordnade Länsstyrelsen i
Stockholm en lärandeträff i Luleå för alla fem kommuner som ingår i
pilotverksamheten. Temat för lärandeträffen var projektstyrning och
uppföljning. Från Helsingborg åkte Stefano Kuzhicov och Nadia Zaoujan från
Utvecklingsnämndens förvaltning samt Leif Redestig från Socialförvaltningen
.

Den första dagen ägnades åt att diskutera det uppmärksammade avslöjandet av Skånepolisens register över romer. Alla kommuner uttryckte sin sorg över det som har hänt. Det har onekligen påverkat romers tillit till myndigheterna som kommunerna har försökt att bygga upp och stärka det senaste året.

Alla närvarande var dock ense om att det som har hänt inte ska sätta stopp för vårt arbete, utan snarare vara en drivkraft för att bekämpa den strukturella rasismen. I flera delar av landet har det arrangerats manifestationer mot antiziganismen, något som pilotkommunerna har varit drivande i. I Malmö har man även startat upp en sida på facebook och i Helsingborg kommer ett romskt stormöte med både stadens romer och representanter från olika förvaltningar att äga rum (mer om stormötet kommer inom kort).

Under den andra dagen fick varje kommun presentera sin projektplan och målen för pilotverksamheten. Processgruppen i Helsingborg har fått i uppdrag från styrgruppen att revidera målen i projektplanen, detta kommer ske i samband med LFA-utbildningen som processgruppen tillsammans med representanter från Romarådet kommer att gå i början av nästa år.

Temat för nästa lärandeträff kommer vara ”Kommunikation” – Hur ser kommunikationsarbetet ut i respektive kommun?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *