Minnesanteckningar. Möte med romer i Helsingborg 2013-10-10.

Förvaltningarna inom romsk inkludering, arbetsförmedlingen i Helsingborg och Romarådet i Helsingborg bjöd in till mötet.

Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering och Emil Bagarowicz, vide ordförande i Romarådet, inledde mötet och hälsade välkomna.

Bengt förklarade syftet med mötet. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen inom romsk inkludering hanterar personuppgifter.

Anledningen till att mötet arrangerades beror på den oro som många romer upplever efter den mediauppmärksamhet som varit kring polisens register.

Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborg, berättade övergripande om pilotprocessen romsk inkludering i Helsingborg.

Förvaltningarna och Arbetsförmedlingen berättade

Därefter berättade representanter från de olika förvaltningarna som ingår i romsk inkludering om hur förvaltningarna och Arbetsförmedlingen hanterar personuppgifter.  Vilka register har vi i förvaltningarna inom romsk inkludering och varför? Vad ingår i dessa register?

Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning, Inga-Lill Andersson, verksamhetschef för utredningscentrum på utvecklingsnämndens förvaltning, Dina Åbinger, socialdirektör på socialförvaltningen, Gertrud Ek, verksamhetschef och Marita Komet från skol- och fritidsförvaltningen gick igenom hur de arbetar på respektive förvaltning.  Bengt Avedal berättade även om kulturförvaltningens register eftersom att representanten från kulturförvaltningen inte kunde komma på mötet.

Det som togs upp finns i informationsmaterialet som tagits fram inför mötet.
Informationsbladet finns på helsingborg.se/romskinkludering.

Även Bengt Andersson, chef från Arbetsförmedlingen i Helsingborg deltog på mötet och berättade hur och vad Arbetsförmedlingen registrerar (namn, personnummer, adress, och fakta kring kompetens och arbetslivserfarenhet).

Ingen förvaltning, eller Arbetsförmedlingen, registrerar uppgifter om etnicitet, religion eller sexuell läggning.
Många frågor kom upp under mötet och de allra flesta kunde besvaras inom ramen för det som ingår i romsk inkludering.

Flera frågor handlade om polisens register som uppmärksammats i media.  Ingen på mötet kan svara på frågor som rör polisen utan endast det som kommunen ansvarar för.

Några av de frågor som uppkom var bland annat:

Hur samarbetar socialtjänsten med polisen?

Dinah Åbinger förklarade att socialförvaltningen är skyldiga att överväga kontakt med polisen vid misstanke om grova brott (fängelsestraff i minst 2 år). Polis och åklagare kan begära ut uppgifter från socialförvaltningen enligt lagstöd vid förundersökning om grova brott särskilt mot till exempel barn och ungdomar. För övrigt gäller sekretesslagen.

Hur kan vi få mer modersmålsundervisning till våra barn? Både när det gäller tid, de olika romska dialekterna och lärare som undervisar.

Det finns planer på att utveckla modersmålsundervisningen så att man kan få mer tid åt sitt modersmål, men också att kunna ha modersmålsundervisning utan att missa andra lektioner, som är fallet idag.

Kan jag lära mig romani chib som vuxen?
Idag finns det inte någon kurs inom vuxenutbildningen i Helsingborg i romani chib. Det har dock diskuterats flera gånger. Den här frågan tas vidare inom ramen för romsk inkludering och kanske även inom samråd för minoritetsfrågor på kulturförvaltningen där språket är en viktig del.

Alla är välkomna att höra av sig med frågor till kommunen och Arbetsförmedlingen om man vill veta mer.

Kontaktuppgifter finns i informationsbladet.

Efter mötet som avslutades med gemensam fika, fortsatte Romarådet med ett eget möte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *