Möte med SKL: Hur får vi delaktighet på riktigt?

Delaktighet på riktigt. Hur kan vi utveckla det för romsk inkludering? Det var frågan när Sveriges kommuner och Landsting (SKL) besökte tjänstemän, politiker och romer i Helsingborg den 11 februari.

Regeringen har gett SKL uppdraget att stötta pilotkommunerna när det gäller samråd för romsk inkludering.

Kjell-Åke Eriksson från SKL, som var i Helsingborg vid ett möte i augusti förra året (se arkivet för augusti 2013)  åker runt i pilotkommunerna och presenterar ett projektupplägg som ska pågå 2014 och 2015.

Måste formas lokalt
Projektet handlar om att utveckla ”kvalitativa och systematiska samråd för romsk inkludering”.

– Man skulle också kunna säga delaktighet på riktigt, säger Kjell-Åke Eriksson.

– Hur kan vi från SKL hjälpa er i Helsingborg att utveckla inflytande, så det blir en väsentlig del av ert sätt att arbeta? Men jag tror vi måste utforma modellen lokalt, inte från oss.

Runt bordet sitter processledare och processmedarbetare, styrgruppsledamöter och andra tjänstemän från staden, representanter för Romarådet samt ordföranden och vice ordföranden i utvecklingsnämnden.

Politiker och tjänstemän
Förslaget från SKL är att alla målgrupper och intressenter som berörs av uppdraget ska engageras i att bidra med förslag och idéer. Så många perspektiv som möjligt ska fångas och kommunens tjänstemän och politiker är parter/intressenter som alla andra.

Den första fasen handlar om att inventera och analysera olika perspektiv. Varför inflytande? Vad ska det leda till? Sedan bildas en arbetsgrupp eller ett team för att arbeta fram förslag.

– Vi vill att politiker och tjänstemän är med i samma process och arbetar tillsammans i arbetsgruppen även om det sedan krävs ett politiskt ställningstagande. Det är ett nytt arbetssätt för oss som jobbar i kommunen. Sitter alla i samma rum och diskuterar samma sak deltar alla på lika villkor, förklarar Kjell-Åke Eriksson.

Han förklarar att SKL har fångat metoden från ett antal internationella projekt där parterna har haft olika gångar men mött varandra med respekt och ödmjukhet.

SKL bidrar med en neutral processledare som hjälper till att föra processen framåt.

Samförståndsavtal
Förslagen som kommer fram ska sedan fastställas mellan parterna  i ett samförståndsavtal.

– Det ska vara tydligt vad man är överens och inte överens om och vad som ska göras.

Hela processen ska vara öppen för insyn så att alla invånare kan följa arbetet i arbetsgruppen.

Hur ska då Helsingborgs stads pilotprocess medverka i detta utvecklingsarbete?

Det är ännu inte bestämt. På dagens möte kommer det dock fram att det är viktigt att inte bygga upp något system vid sidan om pilotprocessen.

Frågan kommer upp på styrgruppsmötet för romsk inkludering den 25 februari.

– Är vi på rätt väg? Det är frågan vi ställer oss när vi har halva processtiden kvar. Vi kommer att diskutera det på vårt avstämningsseminarium den 7 mars, som vi även bjudit in de andra pilotkommunerna till. Jag hoppas att vi får en del svar då, säger processledaren Stefano Kuzhicov.

Text och foto: Nina Gregoriusson.

Läs hela förslaget från SKL:  Projektplan romsk samråd 2013 VISA.

  • Michal Jono Stankov

    Intressant att se hur detta kommer att utveckla sig.

    • nigr

      Tack för kommentaren. Vi kommer att följa hur det går här på bloggen, så håll utkik!

Lämna ett svar till Michal Jono Stankov Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *