Nu utbildar vi romska interkulturella kommunikatörer

Den 5 februari startar en utbildning till romska  interkulturella kommunikatörer i Helsingborg. När de är färdigutbildade i april kan de bokas via tolkförmedlingen, för att underlätta möten mellan till exempel tjänstemän och romer.

Kommunikation mellan två människor handlar om mer än att förstå vad orden betyder. Gabriel Jatta, till vänster håller i utbildningen för interkulturella kommunikatörer. Bilden är dock tagen i ett helt annat sammanhang. Foto: Johanna Enochsson, Bildbanken Helsingborgs stad.

Kommunikation mellan två människor handlar om mer än att förstå vad orden betyder. Gabriel Jatta, till vänster håller i utbildningen för interkulturella kommunikatörer. Bilden är dock tagen i ett helt annat sammanhang. Foto: Johanna Enochsson, Bildbanken Helsingborgs stad.

Brobyggaren Emil Bagarowicz, även ordförande i Romarådet, samordnar utbildningen. Arton personer har anmält intresse för att delta i den.

Vad gör en romsk interkulturell kommunikatör?
– Det är en person med romsk språk- och kulturkompetens som kan vara en hjälp vid möten mellan romer och tjänstemän i till exempel kommunen, eller vid andra tillfällen, för att  förmedla kunskap om de kulturella skillnaderna, säger Emil Bagarowicz.

– Eftersom jag själv jobbat som tolk vet jag hur många frågor som ofta uppstår och som jag som tolk inte kan gå in i utifrån tolketiken. Här kan den romska interkulturella kommunikatören komplettera.

De romska kommunikatörerna kan även informera den romska gruppen om det svenska samhället och den svenska kulturen.

Hur har ni fått tag i romerna som vill bli interkulturella kommunikatörer?
– Genom Romarådet och vår facebooksida  men även genom romska föreningar och personliga kontakter. Jag hoppas att de som anmält intresse tycker att utbildningen blir intressant.

Helsingborgs stad har redan interkulturella kommunikatörer från ett tiotal olika kulturer. Det finns även mångreligiösa kommunikatörer. Samtliga bokas via stadens tolkförmedling. De romska kommunikatörerna ska arbeta på ungefär samma sätt.

Vad kommer ni att ta upp på utbildningen?
– Vid den första träffen ska vi prata om vad är en interkulturell kommunikatör är. De kommer också att få information om romsk inkludering, samhällskunskap och hur samhället är uppbyggt.  Kulturskillnader och kulturmöten, vad som är kultur  – till exemepl skuld och skam, relation mellan könen och barnuppfostran är andra ämnen, berättar Emil Bagarowicz.

Mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, demokrati, hälso- och sjukvård, kvinno- och manshälsa, miljökunskap och svensk boendekultur, migrationsprocessen och presentationsteknik är andra frågor som kommer att tas upp.

Läs hela utbildningsprogrammet för de interkulturella kommunikatörerna:

Romska interkulturella kommunikatörer_ny
Text: Nina Gregoriusson

Sidan uppdaterad 2015-02-18

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *