”Ogräs måste ryckas upp med rötterna”

Isolering, segregation, diskriminering, attityder, fördomar, historia. De gula lapparna på väggen talar sitt tydliga språk. Här finns roten till allt.

– Det måste vi hela tiden vara medvetna om och arbeta med, konstaterar konsulten Kari Örtengren under workshopen med romsk inkludering den 13-14 januari.

På plats är samtliga brobyggare, processgruppen och representanter från Romarådet. Uppgiften: att arbeta fram 2014 års projektplan med delmål och aktiviteter.

Kari Örtengren lär ut LFA-metoden. I förgrunden en av arbetsgrupperna under workshopen.

Kari Örtengren lär ut LFA-metoden. I förgrunden en av arbetsgrupperna under workshopen.

Det är andra dagens morgon och Kari Örtengren går igenom alla gula, gröna och blå lappar som arbetsgrupperna satte upp på väggen under gårdagens intensiva arbete.
Hon har samlat ihop ett koncentrat av de gula lapparna som beskriver de grundläggande orsakerna till romernas problem i samhället.De  gröna lapparna berättar om intressenterna, det vill säga alla de som  processen behöver nå för att kunna lösa problemen.

– Ogräs måste ryckas upp med rötterna, framhåller Kari Örtengren.

Isolering_segregation_diskriminering-220x300

– Med delmål och aktiviteter kopplade till dessa ska ni nå era intressenter, men hela tiden också ha med er vilka de grundläggande problemen är, till exempel isolering och diskriminering.

– Ni behöver dock fördjupa er intressentanalys. Vilka är de viktiga personerna inom de olika områdena för att driva processen framåt?

Det är också viktigt att det syns i planen vilka som är ansvariga för aktiviteterna, påpekar Kari Örtengren.  Och att skilja på mål och aktiviteter.

– Ju tydligare ni skriver, desto lättare blir det att genomföra aktiviteterna!

Demokratisk metod
Kari Örtengren är konsult i det egna företaget

Livliga diskussioner. Från vänster Kari Örtengren, Stefano Kuzhicov, Monica Kimmel och Anna-Carin Mortenlind.

Livliga diskussioner. Från vänster Kari Örtengren, Stefano Kuzhicov, Monica Kimmel och Anna-Carin Mortenlind.

Project Design AB. I tolv år har hon arbetat med mål- och resultatstyrning med bland annat myndigheter i Sverige och utomlands på uppdrag av Sida och FN.

Den metod hon lär ut kallas LFA-metoden, förkortning för Logical Framwork Approach. Den har sitt ursprung i USA och används mycket inom EU och FN. Till Sverige kom den under 1990-talet och används av svenska myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, Sida, ESF-rådet (Europeiska socialfonden), enskilda organisationer, landsting och kommuner.

– Det är en väldigt demokratisk metod som handlar om att lyssna på varandra, framförallt på målgruppen, och sedan agera utifrån det.

Kari Örtengren med processledaren Stefano Kuzhicov

Kari Örtengren med processledaren Stefano Kuzhicov

Arbetsgrupper
Efter två dagars intensivt arbete har arbetsgrupperna arbetat fram förslag på delmål och aktiviteter för skolan, vuxenutbildning samt arbetsmarknadsområdet.

En grupp har jobbat med styrningen av projektet och samarbetet mellan stadens förvaltningar, Romarådets funktion med mera. Här behövs mer tydlighet. Kunskapen om förvaltningarnas arbete och processen måste öka på förvaltningarna, har gruppen bland annat kommit fram till.

Grupperna har också listat risker och börjat fundera på hur delmålen ska följas upp.

Teoripass under workshopen.

Teoripass under workshopen.

Processgruppen ska knyta ihop

Processledaren Stefano Kuzhicov är mycket nöjd med workshopen och gruppernas arbete.

– Nu får varje förvaltning ta till sig det som kommit fram och jobba vidare med sina delmål och aktivitetsplaner. Det viktiga arbetet har vi framför oss.  Den 17 februari träffas vi i processgruppen för att knyta ihop allt och göra ett utkast till projektplan, säger han.

Ett förslag till projektplanen kommer sedan att sändas till Romarådet och till styrgruppen som beslutar om planen.

Intressant och lärorikt

– Det har varit två intressanta och lärorika dagar. Vi får utöva vårt inflytande och vara med och utveckla de metoder som är önskvärda ur ett romskt perspektiv. Det  är mycket positivt för oss som lever i problemen, tycker Jon Pettersson, ordförande i Romarådet som varit med under hela workshopen.

– LFA är en väldigt bra metod. Jag hoppas att den sprids även bland högre chefer. Jag tycker att vi har nått ut bra med de romska frågorna men vi är ytterst begränsade eftersom vi får förlita oss på ideella krafter. Det är viktigt att vi kan bygga något hållbart över tid, säger Jon Pettersson.

När projektplanen är helt klar kommer den att presenteras på bloggen.

Text och foto: Nina Gregoriusson

Här jobbas skolans delmål fram. Från vänster Jan Lilja, Elvis Stan och Dragan Kuzhicov.

Här jobbas skolans delmål fram. Från vänster Jan Lilja, Elvis Stan och Dragan Kuzhicov.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *