Om romsk inkludering

År 2032 skSONY DSCa den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Det är regeringens mål och Helsingborgs stad arbetar för att det ska bli verklighet.

Tillsammans med romerna i staden utvecklar vi metoder för att förbättra romers situation i samhället.

Vi har tidigare haft fokus på arbete, skola och hälsa men arbetar nu också med bostad, kultur och språk samt det civila samhället.

Brobyggare med romsk bakgrund
Med hjälp av brobyggare med romsk bakgrund bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra.

Tillsammans arbetar vi för att romer ska inkluderas i samhället.

I Helsingborg ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för arbetet med romsk inkludering. Vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar, Romarådet och olika romska föreningar.

Mål under pilotprocessen
Under åren 2012-2015 var Helsingborg en av fem pilotkommuner för regeringens mål om romsk inkludering.

Under pilotprocessen arbetade vi efter följande mål:

  • Romska barn och unga ska avsluta grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.
  • Vuxna romer i åldern 18-55 år ska påbörja arbete, studier, eget företagande eller praktik som kan leda till jobb.
  • Kvinnor och barn ska prioriteras.

Pilotprocessen är slut, men arbetet i Helsingborg fortsätter. Det är nu en del av den ordinarie verksamheten.

Den romska delaktigheten är en ledstjärna i arbetet. Brobyggarna med romsk bakgrund är en annan stark framgångsfaktor.

Till goda resultat bidrar också handledarna och ungdomsledarna som är anställda genom ett IOP-avtal mellan föreningen Vorta Drom och Helsingborgs stad

Mer information om hur vi jobbat under pilotprocessen och det fortsatta arbetet hittar du här på vår blogg.

Vill du läsa mer? 

Information på helsingborg.se om romsk inkludering

Helsingborgs stad om nationella minoriteter

Regeringen om romsk inkludering

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *