Aktivitetsplan 2014-2015

Nu är aktivitetsplanen för 2014-2015 klar och antagen av styrgruppen. Här kan du läsa om alla aktiviteter i processen, vem som är ansvarig, status samt förväntad effekt och delmål.

Aktivitetsplan 2014

Processledaren har det övergripande ansvaret för att leda processen för projektet romsk inkludering under perioden 2012-2015.