Romarådet

Romarådet består av demokratiskt utvalda företrädare från samtliga romska grupper i Helsingborg. Romarådet verkar för romernas utveckling och integrering i samhället.

Följ Romarådet på facebook

Romarådets vision är att alla romer ska få leva ett liv på samma villkor som alla andra, fritt från fördomar och diskriminering. Att romer ska vara utbildade, ha arbete och ordnade levnadsförhållanden. Att romer ska vara inkluderade i samhället, med romsk identitet.

Romarådet har två platser i styrgruppen för romsk inkludering i Helsingborg, I processgruppen ingår två representanter från Romarådet  och två föreningsrepresentanter.

Processledaren bjuder in romer till romska stormöten tre gånger per år.

Vill du komma i kontakt med Romarådet? Kontakta ordförande Elvis Stan

e-post: mailto:romaradet.helsingborg@gmail.com

Elvis Stan, ordförande
Dajana Bobowicz, sekreterare

Dariana Bobowicz

Julianna Bobowicz

Alen Rifatovci

Branco Cerepovski

Ivanka Stan

Silverio Kuzhicov

Tony Kuzhicov

Manja Stan

Ivan Kuzhicov

Renat Guddinci

Roger Stan

Sara Jovanovic

Rebecca Jovanovic

Gregor Lärlund

Paulina Pachenkov

Viorika Nedeljkovic

Samantha Stan

Ermina Demirovic

Azemina Demirovic

Maja Nikolin

Saraj Jankov

Cindy Stan

Juliano Stan

Dejan Djordjevic

 Sidan uppdaterad 12 januari 2017.