Styrgrupp

Styrgrupp för pilotprocessen romsk inkludering i Helsingborg

Jesper Theander, ordförande, arbetsmarknadsförvaltningen
Nidal Khalil, arbetsmarknadsförvaltningen
Dinah Åbinger, socialförvaltningen
Lotta Trevett, Arbetsförmedlingen
Gertrud Ek, skol- och fritidsförvaltningen
Stefano Kuzhicov, processledare, arbetsmarknadsförvaltningen
Anna-Carin Mortenlind, arbetsmarknadsförvaltningen
Nadia Zaoujan, arbetsmarknadsförvaltningen
Elvis Stan,  Romarådet
Sandra Bogdanovicz, Romarådet,

Sammanträden 2016
4 februari klockan 16:00-18:00

Sammanträden 2015
28 oktober klockan 16:00-18:00
3 juni klockan 16:00-18:00
16 april klockan 16:00-18:00

Sidan uppdaterad 2015-10-30