Brobyggaren Elvis tipsar om sommarskola

För eleverna på Dalhemsskolan arrangeras det sommarskola för de som behöver ”ta igen” eller göra om skoluppgifter. Sommarskolan är öppen för alla skolans elever och  brobyggaren Elvis kommer att finnas på plats. För att vara med under dessa dagar anmäler man sig på telefonnr: 042-102372 När? 29 juli – 2 augusti Tid? 9.00-12.00 Var? Dalhemskolan

Framgångsrikt seminarium under Almedalen

Tidigare i veckan skrev vi om brobyggaren Ivanka som medverkade under Almedalen. Här kan du läsa mer om hur det gick.

Sammanfattning av processsgruppsmötet 28/6

På processgruppsmötet den 28 juni fick processgruppen besök ifrån Boverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Syftet med besöket var bland annat att utforska hur Helsingborg arbetar med strategin och disskutera hur behoven ser ut inom de olika områdena; utbildning, boende, hälsa, social trygghet och omsorg. Boverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm fått i uppdrag av Regeringen att göra […]

Ivanka på almedalsveckan

Ivanka, brobyggaren på arbetsförmedlingen i Helsingborg kommer att finnas med under Almedalsveckan! På torsdag, den 4 juli, kommer hon tillsammans med andra från arbetsförmedlingen prata om romsk inkludering på arbetsmarknaden. Almedalsveckan är en politisk vecka på Gotland där samtliga riksdagspartier finns samlade. Förutom partier finns även mängder av organisationer samt föreningar på plats för att informera om […]

Besök ifrån Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet

Onsdagen den 19 juni fick vi besök ifrån Stockholm. Denna gång var det Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet som ville uppdatera sig om processen i Helsingborg. Syftet med besöket var bland annat att skapa en dialog kring hur Helsingborg arbetar i nuläget samt vilka utmaningar som finns. De har under försommaren besökt samtliga fem pilotkommuner varav Helsingborgs […]

Blogginlägg från styrgruppens ordförande Bengt Avedal

Den 19 juni skickade Romarådet ett mejl till bland andra styrgruppen för romsk inkludering och meddelade att Romarådet avbryter sin samverkan med Helsingborgs stad. Här är meddelandet som Romarådet skickade ut: Meddelande 20130619 Bengt Avedal, förvaltningschef och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering i Helsingborg skriver idag på bloggen om detta. Helsingborg är en av […]

Ivanka, solstrålen på arbetsförmedlingen

Ivanka har blivit ett känt namn för många. Sedan drygt ett halvår tillbaka arbetar hon som brobyggare på arbetsförmedlingen i Helsingborg. Trots den knappa tiden uppskattar Ivanka att hon kommit i kontakt med cirka 500 romer för att informera om arbetsförmedlingen och den service de erbjuder. När jag frågar hur hon gjort för att komma […]

Elvis, en förebild för unga romer

Elvis Stan arbetar som brobyggare med inriktning på romska ungdomar inom Skol- och fritids förvaltningen i Helsingborg. Tillsammans med Viveka Sajin arbetar han med att motivera romska ungdomar att gå ut grundskolan med godkända betyg. Romer fick inte lov att gå i den svenska skolan förrän på 1960-talet. Det förbudet har lett till att en […]

Utbildning i LFA-metoden

Stefano Kuzhicov, Elvis Stan och Anna-Carin Mortenlind har den 3-4 juni varit i Göteborg och utbildats i LFA-metoden. LFA står för lyssna, fundera och agera eller the logical framework approach. Metoden används för planering, genomförande och utvärdering av projekt och verksamheter enligt 9 steg i en verksamhetscykel. Det var två lärorika dagar där det också […]

Besök ifrån följeforskarna

Idag fick vi besök ifrån två följeforskare från Emerga. Deras uppgift är att följa och utvärdera processen samt se om vi lever upp till de mål och krav som ställs. De besöker alla fem pilotkommuner och till hösten kommer en första rapport som sammanfattar läget i samtliga kommuner. Förmiddagen började med att följeforskarna enbart träffade […]