Vi får besök 10 januari

God fortsättning på 2017. Vi startar det nya året med ett studiebesök från några pilot- och utvecklingskommuner samt Länsstyrelsen från Stockholm. Det kommer representanter från Stockholms stad samt Borås, Uppsala och Haninge kommun. 

Romer hjälper romer till jobb

Tre dagar i veckan finns handledarna Vanjuska Ivanov och Sorina Costea på kompetenscenter Norrehed. De arbetar med att motivera vuxna romer till arbete och studier. Konceptet bygger på att romer hjälper romer. Projektet heter Po Drom, som betyder På väg. Det övergripande målet är att fler vuxna romer ska komma in på arbetsmarknaden. Anställningarna på […]

Besök av Radio Romano och Linköping

Radio Romano har varit på turné i Skåne. I Helsingborg intervjuades processledaren samt representanter för Romarådet och Vorta drom samt brobyggarna inom skolan och på Arbetsförmedlingen. Vi träffades på Idé A Drottninghög. Även Linköpings kommun har besökt oss. Linköping är en av pilotkommunerna som varit med sedan starten för romsk inkludering 2012. – De ville […]

Utvecklingsgrupp som stöd för romsk inkludering

En utvecklingsgrupp ska se till att arbetet med romsk inkludering fortsätter i Helsingborg. Det beslutade styrgruppen för romsk inkludering den 5 oktober. Tanken är att samla kunskap kring aktuella frågor och sprida information och kunskap inom staden.

Uppstartsmöte för romsk inkludering 2016-2019

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Nu går arbetet med romsk inkludering in i ett nytt skede. Den 29 september bjuder kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till uppstartsmöte för arbetet 2016-2019. Arbetet med att förverkliga regeringens strategi för romsk inkludering har pågått i fyra år. Det är viktigt att ta […]

Intervju med Stefano om processtiden

Sia Media på arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en intervju med vår processledare, Stefano Kuzhicov, om processtiden med romsk inkludering.

Broschyren om pilotprocessen klar

Nu är den klar, vår nya broschyr om arbetet med romsk inkludering i Helsingborg. Visst blev den fin! På slut- och spridningskonferensen på Hotell Marina Plaza  den 17 juni kommer den att finnas i tryckt form. Broschyren bygger på slutrapporten om pilotprocessen i Helsingborgs stad, kompletterad med intervjuer med brobyggare och processledare. Stort tack till alla […]

Vi är på drom – vi är på väg

Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som har arbetat med regeringens uppdrag för romsk inkludering mellan åren 2012 och 2015. Nu är processtiden slut, men arbetet går vidare. Vi är på drom – på väg – mot regeringens mål som sträcker sig till år 2032.

Bilder från Romadagen 2016

Romernas nationaldag den 8 april firades på Dunkers kulturhus. Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen inledde dagen. Den romska flaggan hissades högtidligt utanför Dunkers. Sedan följde musik, tal och underhållning inne i huset. Bland annat berättade föreningen Vorta Drom om sitt projekt Bättre hälsa för unga romer. Romarådet och rådets tjejgrupp fanns på plats. Besökarna fick […]

Helsingborgs Dagblad skriver om Romadagen

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar romernas nationaldag den 8 april i en artikel. I den intervjuas Romarådets ordförande Elvis Stan.