Romsk inkludering och rätten till innanförskap

Konferensen romsk inkludering – om rätten till innanförskap lockar cirka 200 deltagare från hela landet till Luleå den 22-23 april. Det blir två intensiva dagar då mänskliga rättigheter, och romernas rätt att få del av dem, står i centrum. Vi som deltar berörs och rörs och får mycket ny kunskap och inspiration till arbetet hemmavid. På […]

Studiebesök på RIKC i Malmö – ett medborgarkontor för romer

Den 2 mars begav vi oss till Malmö för att se hur de jobbar på RIKC – förkortning för Romskt informations- och kunskapscenter. Vi diskuterade bland annat hur kommunerna kan gå vidare i sitt arbete med romsk inkludering. Malmö stad är en av de övriga pilotkommunerna i regeringens satsning på romsk inkludering. – RIKC berättade […]

Nu utbildar vi romska interkulturella kommunikatörer

Den 5 februari startar en utbildning till romska  interkulturella kommunikatörer i Helsingborg. När de är färdigutbildade i april kan de bokas via tolkförmedlingen, för att underlätta möten mellan till exempel tjänstemän och romer. Brobyggaren Emil Bagarowicz, även ordförande i Romarådet, samordnar utbildningen. Arton personer har anmält intresse för att delta i den. Vad gör en […]

Rapport från årsavstämningen

Årsavstämningskonferensen, den 10 december, lockade till sig över 75 personer. På plats var tjänstemän, politiker, romer och andra intresserade. Temat för årets avstämning var Hur når vi visionen? Nina Gregoriusson, kommunikatör på utvecklingsnämndens förvaltning, var konferensens moderator. Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning, inledde årsavstämningen med att hälsa alla välkomna. Därefter lämnades ordet till stadsdirektören […]

Diskriminering en del av romers vardag – rapport från Länsstyrelsen

Diskriminering, fördomar och antiziganism förekommer inom alla samhällsområden och är en del av många svenska romers vardag. Fördomarna finns inom skolan, arbetet, på bostadsmarknaden och inom sjukvården. Det framgår av rapporten ”Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt” som Länsstyrelsen i Stockholm överlämnade till regeringen den 2 december. Läs hela rapporten här: Slutsatser presenteras […]

Länsstyrelsens lägesrapport

Pilotkommunerna behöver förtydliga uppdraget att tillgodose romernas  mänskliga rättigheter, stärka rättighetsperspektivet och kopplingen till minoritetspolitiken. Det skriver Länsstyrelsen i Stockholm bland annat i sin andra rapport till Arbetsmarknadsdepartementet (april 2014). Pilotverksamheten för romsk inkludering är inne på sitt andra år. Första året hade framför allt fokus på uppstart och organisering.  Andra året har handlat om aktiviteter […]

Rapport från vitboksseminariet i Helsingborg

Fredagen den 11 april besökte tjänstemän  från Arbetsmarknadsdepartementet Helsingborg. De var här för att presentera vitboken om övergreppen och kränkningar mot romer och resande. Seminariet för allmänheten framåt kvällen lockade ingen stor publik, men ett tjugotal intresserade personer kom, lyssnade och ställde frågor. Från Arbetsmarknadsdepartementet kom Andrès Zanzi, kansliråd vid enheten för  diskrimineringsfrågor, abetsmarknadsdepartementet tillsammans […]

Vitboken presenteras i Helsingborg

Vitboken om de övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för under 1900-talet i Sverige presenterades nyligen. Det har du kunnat läsa om här på bloggen i flera inlägg. Den 11 april kommer Arbetsmarknadsdepartementet till Helsingborg för att berätta om vitboken. Du som är intresserad av att få veta mer om arbetet med vitboken är välkommen till […]

Halvtid för romsk inkludering

Det är halvtid i pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg. Är vi på rätt väg? Sam på chaco drom? Frågan ställdes på avstämningsseminariet på Kompetenscenter Norrehed den 7 mars. Drygt 60 personer deltog i seminariet som i första hand vände sig till tjänstemän, politiker och romer i staden.Moderator för seminariet var Nina Gregoriusson, kommunikatör på […]

Arbetsförmedlingens satsning på romsk inkludering ger resultat

Närmare 300 romska arbetssökande har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, drygt 70 personer har kommit ut i praktik och närmare 90 personer har fått arbete. Arbetsförmedlingens arbete med att få in fler romer på arbetsmarknaden ger resultat. Den nyheten  presenterade Arbetsförmedlingen vid en pressträff i Malmö den 3 mars. Ivanka Stan, brobyggare på Arbetsförmedlingen i […]