Planer för arbetet och Romarådets roll

Aktivitetsplanen för 2014 och 2015 är den stora frågan på årets första processgruppsmöte den 17 februari. Planen börjar nu ta form. Socialförvaltningen har bestämt hur förvaltningen ska arbeta med romer och andra utsatta grupper. Romarådets roll och funktion är en annan aktuell fråga. Aktivitetsplanen kommer upp på styrgruppsmötet den 25 februari. När styrgruppen godkänt den […]

Är vi på rätt väg? Sam po chaco drom

Pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg inbjuder till avstämningsseminarium. Fredagen den 7 mars 2014 klockan 08:30-12:30 Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139, Helsingborg Det har hänt mycket sedan pilotprocessen för romsk inkludering inleddes i Helsingborg för ett och ett halvt år sedan. Ett romaråd har bildats. Brobyggare arbetar inom skola och förskola, vuxenutbildningen, på Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. […]

Artikel i Helsingborgs Dagblad om brobyggarna i skolan

I dag har Helsingborgs Dagblad en artikel om brobyggarna Elvis Stan och Claudia Daniel som jobbar på skol- och fritidsförvaltningen i projektet romsk inkludering. Läs den här: På samma uppslag skriver tidningen om en rapport från Skolverket som kartlagt romska barns och elevers skolsituation i de fem pilotkommunerna. Rapporterna är en del av regeringens uppdrag till […]

Hälsokommunikatörer stärkte romska flickor och kvinnor

Bättre allmänhälsa och kunskap och större förtroende för hälso- och sjukvården. Det fick de romska flickor och kvinnor som hade kontakt med de två kvinnliga hälsokommunikatörerna i pilotprocessen.

”Ogräs måste ryckas upp med rötterna”

Isolering, segregation, diskriminering, attityder, fördomar, historia. De gula lapparna på väggen talar sitt tydliga språk. Här finns roten till allt. – Det måste vi hela tiden vara medvetna om och arbeta med, konstaterar konsulten Kari Örtengren under workshopen med romsk inkludering den 13-14 januari. På plats är samtliga brobyggare, processgruppen och representanter från Romarådet. Uppgiften: […]

Hur arbetar Helsingborgs stad med minoritetslagstiftningen?

Som rom omfattas du av lagen om nationella minoriteter. Kulturförvaltningen samordnar Helsingborgs stads arbete med att tillgodose samtliga nationella minoriteters rättigheter.  Malin Lundberg arbetar på kulturförvaltningen och ansvarar för samordningen. Jag passade på att träffa Malin för att skapa mig en bättre förståelse kring vad arbetet innebär. Hej Malin, vad arbetar du med? – Jag arbetar […]

Minnesanteckningar. Möte med romer i Helsingborg 2013-10-10.

Förvaltningarna inom romsk inkludering, arbetsförmedlingen i Helsingborg och Romarådet i Helsingborg bjöd in till mötet. Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering och Emil Bagarowicz, vide ordförande i Romarådet, inledde mötet och hälsade välkomna. Bengt förklarade syftet med mötet. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen inom […]

Branco Cerepovski fick tjänsten som brobyggare på Entrén

Av 28 sökanden blev det till sist Branco Cerepovski som fick tjänsten som brobyggare på Entrén. Branco kommer, bland annat, arbeta med att sprida kunskap om romer och romers situation inom organisationen samt sprida information och kunskap till romer om den service och det stöd som Helsingborgs Lärcentrum erbjuder. Entrén är en spännande arbetsplats inom Utvecklingsnämndens förvaltning, där […]

Processledaren Stefano Kuzhicov har ordet

Efter måndagens avslöjande om att polisen olagligt registrerat romer har vår processledare i Helsingborg valt att säga några ord: – Jag har fått många samtal ifrån romer, tjänstemän och media med anledning av måndagens tragiska avslöjande. Tillit och förtroende mellan romer och myndigheter är en central del av processen för romsk inkludering. Måndagens avslöjande är väldigt olyckligt och har raserat […]

Romska kvinnors möjlighet till egen försörjning ska förbättras och möjligheterna för modersmålsundervisning inom skolan ska ses över

Regeringen har beslutat att, under 2013, satsa ytterligare en miljon kronor på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning. Detta då studier visat att romska flickor inte har samma möjlighet till utbildning som romska pojkar. – Många romska flickor hoppar av grundskolan och få går ut med fullständiga betyg. En insats som förbättrar romska […]