Vitboken presenteras i Helsingborg

Vitboken om de övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för under 1900-talet i Sverige presenterades nyligen. Det har du kunnat läsa om här på bloggen i flera inlägg. Den 11 april kommer Arbetsmarknadsdepartementet till Helsingborg för att berätta om vitboken. Du som är intresserad av att få veta mer om arbetet med vitboken är välkommen till […]

Halvtid för romsk inkludering

Det är halvtid i pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg. Är vi på rätt väg? Sam på chaco drom? Frågan ställdes på avstämningsseminariet på Kompetenscenter Norrehed den 7 mars. Drygt 60 personer deltog i seminariet som i första hand vände sig till tjänstemän, politiker och romer i staden.Moderator för seminariet var Nina Gregoriusson, kommunikatör på […]

Arbetsförmedlingens satsning på romsk inkludering ger resultat

Närmare 300 romska arbetssökande har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, drygt 70 personer har kommit ut i praktik och närmare 90 personer har fått arbete. Arbetsförmedlingens arbete med att få in fler romer på arbetsmarknaden ger resultat. Den nyheten  presenterade Arbetsförmedlingen vid en pressträff i Malmö den 3 mars. Ivanka Stan, brobyggare på Arbetsförmedlingen i […]

Planer för arbetet och Romarådets roll

Aktivitetsplanen för 2014 och 2015 är den stora frågan på årets första processgruppsmöte den 17 februari. Planen börjar nu ta form. Socialförvaltningen har bestämt hur förvaltningen ska arbeta med romer och andra utsatta grupper. Romarådets roll och funktion är en annan aktuell fråga. Aktivitetsplanen kommer upp på styrgruppsmötet den 25 februari. När styrgruppen godkänt den […]

Är vi på rätt väg? Sam po chaco drom

Pilotprocessen för romsk inkludering i Helsingborg inbjuder till avstämningsseminarium. Fredagen den 7 mars 2014 klockan 08:30-12:30 Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139, Helsingborg Det har hänt mycket sedan pilotprocessen för romsk inkludering inleddes i Helsingborg för ett och ett halvt år sedan. Ett romaråd har bildats. Brobyggare arbetar inom skola och förskola, vuxenutbildningen, på Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. […]

Artikel i Helsingborgs Dagblad om brobyggarna i skolan

I dag har Helsingborgs Dagblad en artikel om brobyggarna Elvis Stan och Claudia Daniel som jobbar på skol- och fritidsförvaltningen i projektet romsk inkludering. Läs den här: På samma uppslag skriver tidningen om en rapport från Skolverket som kartlagt romska barns och elevers skolsituation i de fem pilotkommunerna. Rapporterna är en del av regeringens uppdrag till […]

Hälsokommunikatörer stärkte romska flickor och kvinnor

Bättre allmänhälsa och kunskap och större förtroende för hälso- och sjukvården. Det fick de romska flickor och kvinnor som hade kontakt med de två kvinnliga hälsokommunikatörerna i pilotprocessen.

”Ogräs måste ryckas upp med rötterna”

Isolering, segregation, diskriminering, attityder, fördomar, historia. De gula lapparna på väggen talar sitt tydliga språk. Här finns roten till allt. – Det måste vi hela tiden vara medvetna om och arbeta med, konstaterar konsulten Kari Örtengren under workshopen med romsk inkludering den 13-14 januari. På plats är samtliga brobyggare, processgruppen och representanter från Romarådet. Uppgiften: […]

Hur arbetar Helsingborgs stad med minoritetslagstiftningen?

Som rom omfattas du av lagen om nationella minoriteter. Kulturförvaltningen samordnar Helsingborgs stads arbete med att tillgodose samtliga nationella minoriteters rättigheter.  Malin Lundberg arbetar på kulturförvaltningen och ansvarar för samordningen. Jag passade på att träffa Malin för att skapa mig en bättre förståelse kring vad arbetet innebär. Hej Malin, vad arbetar du med? – Jag arbetar […]

Minnesanteckningar. Möte med romer i Helsingborg 2013-10-10.

Förvaltningarna inom romsk inkludering, arbetsförmedlingen i Helsingborg och Romarådet i Helsingborg bjöd in till mötet. Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering och Emil Bagarowicz, vide ordförande i Romarådet, inledde mötet och hälsade välkomna. Bengt förklarade syftet med mötet. Syftet med mötet var att förklara hur förvaltningarna och arbetsförmedlingen inom […]