Branco Cerepovski fick tjänsten som brobyggare på Entrén

Av 28 sökanden blev det till sist Branco Cerepovski som fick tjänsten som brobyggare på Entrén. Branco kommer, bland annat, arbeta med att sprida kunskap om romer och romers situation inom organisationen samt sprida information och kunskap till romer om den service och det stöd som Helsingborgs Lärcentrum erbjuder. Entrén är en spännande arbetsplats inom Utvecklingsnämndens förvaltning, där […]

Processledaren Stefano Kuzhicov har ordet

Efter måndagens avslöjande om att polisen olagligt registrerat romer har vår processledare i Helsingborg valt att säga några ord: – Jag har fått många samtal ifrån romer, tjänstemän och media med anledning av måndagens tragiska avslöjande. Tillit och förtroende mellan romer och myndigheter är en central del av processen för romsk inkludering. Måndagens avslöjande är väldigt olyckligt och har raserat […]

Romska kvinnors möjlighet till egen försörjning ska förbättras och möjligheterna för modersmålsundervisning inom skolan ska ses över

Regeringen har beslutat att, under 2013, satsa ytterligare en miljon kronor på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning. Detta då studier visat att romska flickor inte har samma möjlighet till utbildning som romska pojkar. – Många romska flickor hoppar av grundskolan och få går ut med fullständiga betyg. En insats som förbättrar romska […]

Besök från SKL och Länsstyrelsen

Den 21 augusti besökte Kjell-Åke Eriksson från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Maj-Lis Nilsson från Länsstyrelsen i Stockholm Helsingborg för att prata om samråd inom ramen för processen romsk inkludering. Med på mötet var bland annat representanter för Romarådet, politiker från Helsingborg och tjänstemän från de förvaltningar som arbetar med romsk inkludering och minoritetsfrågor. […]

Med romska kvinnor i fokus

Sandra Kuzhicov arbetar tillsammans med Merima Osmani som hälsokommunikatör i Helsingborg. Jag träffade Sandra för en kortare intervju för att få veta mer om hälsokommunikatörernas arbete. Hej Sandra, hur mår du idag? Hej Micaela, jag mår riktigt bra tack! Det är så skönt att det är sommar, varmt & fint väder. Hälsokommunikatör, vad innebär det? […]

Besök ifrån Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet

Onsdagen den 19 juni fick vi besök ifrån Stockholm. Denna gång var det Länsstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet som ville uppdatera sig om processen i Helsingborg. Syftet med besöket var bland annat att skapa en dialog kring hur Helsingborg arbetar i nuläget samt vilka utmaningar som finns. De har under försommaren besökt samtliga fem pilotkommuner varav Helsingborgs […]

Elvis, en förebild för unga romer

Elvis Stan arbetar som brobyggare med inriktning på romska ungdomar inom Skol- och fritids förvaltningen i Helsingborg. Tillsammans med Viveka Sajin arbetar han med att motivera romska ungdomar att gå ut grundskolan med godkända betyg. Romer fick inte lov att gå i den svenska skolan förrän på 1960-talet. Det förbudet har lett till att en […]

Tre frågor till Stefano Kuzhicov

Stefano Kuzhicov arbetar som processledare för romsk inkludering. Det är han som ansvarar, samordnar och driver pilotprocessen i Helsingborg. Vad händer just nu i processen för romsk inkludering? – Just nu är det mycket på gång. Nästa vecka, den 31 maj, besöker följeforskarna från Emerga och Raoul Wallenberg institutet oss. Följeforskarnas uppgift är att utvärdera det […]

Bloggen för romsk inkludering

Nu är vi äntligen igång med bloggen för romsk inkludering! Regeringen har fattat ett beslut om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som just nu arbetar med att ta […]