Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan

Skolverket och Forum för levande historia bjuder i höst in till konferenser om hur vi kan möta främlingsfientlighet och rasism med aktiva insatser i skolan. Konferensserien inleds i Helsingborg på Elite Hotel Marina Plaza den 29 september. Konferensen vänder sig till lärare, rektorer och högsta ledningen. Föreningen Vorta Drom medverkar i det som heter ”Torget”, […]

Nu kör vi igen

Hej och varmt välkomna tillbaka efter semestrarna! Nu när de flesta av oss är tillbaka på jobbet drar romsk inkludering igång höstens arbete. Vi startar med processgruppsmöte den 20 augusti klockan 13:00-15:00 på kompetenscenter Norrehed. Vi kommer att ta upp aktivitetsplanen för 2015, behovet av marknadsföring av brobyggare och interkulturella kommunikatörer och så blir det […]

Glad sommar!

Nu tar vi som jobbar med bloggen för romsk inkludering i Helsingborg semesterledigt. I mitten av augusti är vi tillbaka igen, med nya krafter. Fortsätt att följa oss då. Ha en skön sommar!

För vi har tagit studenten…

Den 5 juni tog Jasmin Ramenson och Tony Kuzhicov studenten. En stor dag för dem och deras familjer. Långt ifrån alla romer i Sverige går igenom gymnasiet, men i Helsingborg jobbar brobyggarna för att romska ungdomar ska få uppleva studentdagen. – Det var en stor upplevelse att ta studenten, säger Jasmin, som gått handel- och […]

Inslag om Vorta Droms hälsoprojekt i SVT Helsingborg

Den 24 juni uppmärksammar SVT Nyheter i Helsingborg Vorta Droms hälsoprojekt Bättre hälsa för unga romer. Trevligt! Ett halvår in i projektet syns resultat inte bara på vågen. ”Vi får en bättre hälsa, bättre skolgång och dessutom har vi lärt känna varandra här” säger en av de intervjuade deltagarna i projektet. Se inslaget här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/helsingborg/slar-slag-for-battre-halsa […]

Fem punkter för att stärka romska kvinnors rättigheter

”Den diskriminering som vi romska kvinnor dagligen utsätts för får allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Vi är 26 romska kvinnor som nu tagit fram rekommendationen för hur våra rättigheter kan stärkas”. Det  skriver bland annat Diana Nyman, Soraya Post, Heidi Pikkarainen och några kvinnor från Romarådet i Helsingborg i en debattartikel i Expressen. Diana Nyman är ledamot […]

Branco på Jobbtorget varje tisdag

Brobyggaren Branco Cerepovski finns i Navet på Jobbtorget varje tisdag från och med den 9 juni. Hans främsta uppgift är att motivera och coacha romer som är inskrivna på Jobbtorget. Jobbtorget finns på kompetenscenter Norrehed i Helsingborg. Det är en arbetsmarknadsinsats för unga och vuxna som Helsingborgs stad driver på uppdrag av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. […]

Följeforskarna berömmer Helsingborg

Helsingborg är ett föredöme när det gäller att organisera arbetet med romsk inkludering. Det är tydligt var ansvaret ligger och brobyggarna i Helsingborg har ett mandat från rektorer och chefer att arbeta både operativt och strategiskt. Det är också mycket positivt att alla fem pilotkommuner nu talar mer om rättighetsperspektivet. Det framhåller följeforskarna Maria Nilsson […]

Besök från Norge

Måndagen den 11 maj fick vi besök av Hanne Lauveng, Mali Gulbrandsen Asmyhr och Kristina Strædet Gitmark, från Kommunal- og moderniseringsdepartamentet i Norge. De arbetar med minoritetsfrågor i Oslo och kom för att ta del av vårt arbete med romsk inkludering. Regeringen i Norge har tagit fram en handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för romer […]

Romsk inkludering och rätten till innanförskap

Konferensen romsk inkludering – om rätten till innanförskap lockar cirka 200 deltagare från hela landet till Luleå den 22-23 april. Det blir två intensiva dagar då mänskliga rättigheter, och romernas rätt att få del av dem, står i centrum. Vi som deltar berörs och rörs och får mycket ny kunskap och inspiration till arbetet hemmavid. På […]