Planer för arbetet och Romarådets roll

Aktivitetsplanen för 2014 och 2015 är den stora frågan på årets första processgruppsmöte den 17 februari. Planen börjar nu ta form. Socialförvaltningen har bestämt hur förvaltningen ska arbeta med romer och andra utsatta grupper. Romarådets roll och funktion är en annan aktuell fråga.

Aktivitetsplanen kommer upp på styrgruppsmötet den 25 februari. När styrgruppen godkänt den kommer du att kunna läsa den på bloggen.

Romarådets roll och funktion
Vilka förväntningar finns på Romarådet i Helsingborg och hur mycket tid och engagemang förväntas rådets medlemmar lägga ner?

Det skriver Romarådets ordförande bland annat i ett mejl till processgruppens ledamöter om rådets roll och funktion.

Processgruppen är överens om att processledaren Stefano Kuzhicov och enhetschef Anna-Carin Mortenlind ska bjuda in Romarådet till ett särskilt möte då Romarådets frågor tas upp.

Socialförvaltningens arbete med romsk inkludering
Socialförvaltningen har skrivit en projektplan för hur förvaltningen ska utveckla arbetsmetoder och modeller för romsk inkludering. På samma gång hoppas man få fram en modell som även kan användas för andra utsatta grupper i samhället.

– Vi vill förbättra våra tjänster när det gäller barn som far illa och beroendeproblematik och mer systematiskt analysera bristerna. Romer kommer att bjudas in till två programgrupper som ska arbeta med detta. Romerna är en målgrupp bland flera för arbetet, berättar Leif Redestig, socialförvaltningens representant i processgruppen.

Frågorna som tas upp kan komma från det romska samhället, från socialförvaltningens företrädare eller från annat håll.

Läs mer om hur socialförvaltningen planerar att arbeta: Projektbeskrivning_utkast08

Övriga frågor på processmötet

Besöket från SKL 11 februari
Processledaren Stefano Kuzhicov berättar om SKL:s erbjudande till pilotkommunerna om extra stöttning i samrådsarbetet. Ett  mycket bra erbjudande att få hjälp utifrån och input från de övriga pilotkommunerna, anser processgruppen.

Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet
Varje år vill arbetsmarknadsdepartementet veta hur arbetet går i Helsingborg och de andra pilotkommunerna. Det är Länsstyrelsen i Stockholm som rapporterar till departementet.

Nadia Zaoujan har skickat ut ett antal frågor till förvaltningarna som ska besvaras i rapporten. Frågeställningarna kommer att följas upp av de externa utvärderarna under 2014. Nadia Zaoujan och Stefano Kuzhicov behöver förvaltningarna svar senast den 24 februari för att kunna skicka in rapporten till Länsstyrelsen senast den 1 mars.

Ny ledamot i processgruppen
Kaj Fredriksson, som representerar Resandefolket i Helsingborg, kommer att ingå i  processgruppen i fortsättningen.

Romskt stormöte
Romskt stormöte planeras till en helg i början av mars.

Avstämningskonferensen 7 mars
40 personer har hittills anmält sig till avstämningskonferensen den 7 mars. Glöm inte anmäla er om ni inte redan har gjort det!

Text: Nina Gregoriusson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *