Rom i Helsingborg

Inom Helsingborgs stad finns det flera förvaltningar med olika ansvarsområden och att hålla reda på vem som gör vad är inte alltid lätt. Som rom erbjuder staden dig olika saker som romer kan delta i så som Romaklassen, modersmålsundervisning och samråd som en nationell minoritet.

Men vilken förvaltning ansvarar för vad, vad erbjuder staden och vad är en del av pilotprocessen för romsk inkludering? Här besvarar vi frågorna utifrån vad de olika förvaltningarna erbjuder och ansvarar för:

Utvecklingsnämndens förvaltning

Pilotprocessen för romsk inkludering

Processledaren Stefano Kuzhicov

Processledaren Stefano Kuzhicov

Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som mellan år 2012-2015 arbetar med att utveckla metoder för att förbättra romers situation inom arbete, skola och hälsa. Utvecklingsnämndens förvaltning ansvarar för pilotprocessen med Stefano Kuzhicov som processledare.

Pilotprocessen sker i nära samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, arbetsförmedlingen, Region Skåne och olika romska föreningar.

Inom ramen för pilotprocessen finns flertalet brobyggare (brobyggare = personer som fungerar som en länk mellan myndigheten och romer i Helsingborg) och hälsokommunikatörer anställda. Brobyggarna och hälsokommunikatörerna är dock anställda av olika förvaltningar och det är även dessa förvaltningar som ansvarar för tjänsterna.

Brobyggare på Entrén – Utvecklingsnämndens förvaltning

En brobyggare kommer från och med den 1 oktober att arbeta på Entrén på utvecklingsnämndens förvaltning. Brobyggarens främsta arbetsuppgift kommer att vara att marknadsföra vuxenutbildningar och sprida information om den service och hjälp som Lärcentrum i Helsingborg kan erbjuda.

Brobyggarna i Skolan – Skol- och fritidsförvaltningen

SONY DSC

Elvis Stan och Viveka Saijn, brobyggare i skolan

Elvis Stan och Viveka Saijn arbetar som brobyggare i skolan. De arbetar med att motivera romska elever att gå ut skolan med godkända betyg. Deras arbete riktar sig även till skolans pedagoger och elevgrupper som får information om romsk kultur och historia. Brobyggarna är även ett naturligt stöd för både pedagoger och föräldrar vid samtal. För närvarande arbetar de på fyra skolor; Gläntan-, Dalhem-, Ringstorps- och Wieselgrensskolan. Inom den närmaste tiden är det tänkt att ytterligare en brobyggare ska anställas med inriktning på förskolan. Brobyggarna är även aktiva på Facebook, här kan du följa deras arbete.

Brobyggare på socialförvaltningen – Socialförvaltningen

Socialförvaltningen kommer inom kort att anställa en brobyggare till sin verksamhet.  Arbetsuppgifter kommer exempelvis vara att utveckla kompetensnivån om romer och romers situation inom förvaltningen. Brobyggaren kommer även att arbeta för att bättre nå de romer som är i behov av hjälp.

Brobyggare på arbetsförmedlingen – Arbetsförmedlingen

Ivanka Stan

Ivanka Stan, brobyggare på arbetsförmedlingen

Ivanka Stan arbetar som brobyggare på arbetsförmedlingen i Helsingborg. Hennes arbetsuppgift är att sprida kunskap om arbetsförmedlingen bland romer, öka kompetensnivån om romer och romers situation bland anställda på arbetsförmedlingen samt vara ett stöd för de arbetssökande. Vill du komma i kontakt med Ivanka gör du det enkelt genom att fråga efter henne i receptionen på arbetsförmedlingen.

Hälsokommunikatörer – Region Skåne

Sandra Kuzhicov och Memira Osmani arbetar som hälsokommunikatörer i Helsingborg. Deras arbetsuppgifter består av att informera och stödja dig som rom om hälso- och sjukvården samt informera vårdcentraler om romsk kultur och bemötande. Hälsokommunikatörerna annordnar också tjej- och kvinnogrupper. Vill du komma i kontakt med hälsokommunikatörerna hittar du mer information här; Ta hjälp av en hälsokommunikatör.

Komvux Kärnan – Romaklass

Ann-Christin Norlander på Komvux Kärnan arbetar med Romaklassen. I Romaklassen får du bland annat undervisning i svenska, matematik och samhällskunskap. All undervisning sker på en grundläggande nivå. Mer information om klassen och om hur du ansöker hittar du här.

Kulturförvaltningen

Som rom omfattas du av lagen om nationella minoriteter. Kulturförvaltningen samordnar Helsingborgs stads arbete med att tillgodose samtliga nationella minoriteternas rättigheter.  Lagen om nationella minoriteter innebär bland annat:

Information om lagstiftning och rättigheter. Helsingborgs stad ska när det behövs informera minoriteterna om deras rättigheter.

– Samråd. Helsingborgs stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till samråd i de frågor som berör dem. Samråd och dialog sker inom många olika områden och förvaltningar inom Helsingborgs stad utifrån vilka behov som minoriteterna har.

Helsingborgs stad ska även arbeta för att främja minoriteternas språk och kultur samt synliggöra och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Helsingborg. Vill du läsa mer om hur staden arbetar med de nationella minoriteterna eller komma i kontakt med Malin Lundberg som arbetar med detta? Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Skol- och fritidsförvaltningen

Modersmålsundervisning

Helsingborgs grund- och gymnasieskolor erbjuderEn ungdom läser en bok modersmålsundervisning i romani. Då det inte finns eller får finnas ett register över medborgares nationalitet, måste du som förälder/vårdnadshavare anmäla ditt intresse för modersmålsundervisningen. Anmälningsblankett finns på skolan där ditt barn går samt här på stadens hemsida. Vill du ha mer information om modersmålsundervisningen hittar du det här.

Kommunen är skyldig att anordna undervisning för de nationella minoriteterna om en elev anmäler sitt intresse och en lämplig pedagog finns.

Har du ytterligare frågor? Hör gärna av dig så hjälper vi dig att besvara dem!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *