Romarådets stormöte

romsk-flaggaRomerna i Helsingborg hade ett stormöte måndagen den 17 november. På mötet informerade Stefano Kuzhicov, Ivanka Stan, Ivan Kuzhicov, Elvis Stan, Branco Cerepovski och jag om vad som har hänt under året för att få romernas reflektioner på detta.

Vi pratade om internationella romadagen som firas den 8:e april. Kulturförvaltningen vill ha in en ansökan tre månader innan.

Här är några exempel på det som romerna tycker behövs här i Helsingborg och som framfördes på stormötet.

  • Språket och kulturen behöver stärkas. Eftersom vi romer utövar romska språket behöver vi ha en insats så att det romska språket bevaras. Kulturen för romerna är mycket viktig. Kulturförvaltningen skulle behöva hjälpa romerna att stärka och bevara kulturen.
  • Kulturförvaltningen bör anställa en romsk brobyggare.
  • Romska ungdomar tyckte att det behövs motiveringskurser på romernas språk på arbetsförmedlingen. Det skulle locka fler romer att delta och våga erkänna sin identitet.
  • Att Arbetsförmedlingen tillsammans med andra organisationer anordnar en arbetsmarknadsinsats för romer. Ett exempel är Romane Buca, ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som studieförbundet  Sensus driver med samordningsförbundet i Uppsala län tillsammans med Uppsala kommun, Eskilstuna, Västerås och Stockholm. Gemensamt för projektet är ”arbetslinjen”. Målgruppen i projektet är arbetsföra individer med romskt ursprung som inte befinner sig i sysselsättning.
  • Romerna vill bli accepterade som romer, motverkande av antiziganismen är ett måste!

Emil Bagarowicz
Ordförande Romarådet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *