Romer hjälper romer till jobb

Tre dagar i veckan finns handledarna Vanjuska Ivanov och Sorina Costea på kompetenscenter Norrehed. De arbetar med att motivera vuxna romer till arbete och studier. Konceptet bygger på att romer hjälper romer.

iop-avtal-ny-blogg

Projektet heter Po Drom, som betyder På väg. Det övergripande målet är att fler vuxna romer ska komma in på arbetsmarknaden.

Anställningarna på Norrehed har kommit till genom ett nytt IOP-avtal mellan arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och den romska föreningen Vorta Drom.

Idéburet offentligt partnerskap
IOP är förkortning för idéburet offentligt partnerskap. En samverkansmodell som förvaltningarna nu utvecklar tillsammans med Vorta Drom.

Sedan hösten 2015 driver föreningen en eftermiddagsskola på Kubikskolan och Elinebergsskolan med hjälp av ett IOP-avtal. Tre ungdomsledare – Rebecca Sarkezi, Tony Kuzhicov och Silverio Kuzhicov – jobbar med eftermiddagsskolan. Staden betalar deras löner genom ett IOP-avtal.

Från vänster Vanjuska Ivanov, handledare, Branco Cerepovski, brobyggare på arbetsmarknadsförvaltningen, Sorina Costea, handledare och Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom.

IOP-avtalet med den romska föreningen Vorta Drom handlar om att romer hjälper romer till jobb. Från vänster Vanjuska Ivanov, handledare, Branco Cerepovski, brobyggare på arbetsmarknadsförvaltningen, Sorina Costea, handledare och Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom. Foto: Samir Kafedzic

Vorta Drom leder arbetet
Vorta Drom har det dagliga ansvaret även för arbetsmarknadsprojektet Po Drom. Föreningens ordförande Ivan Kuzhicov fungerar som arbetsledare, men handledarna är anställda av arbetsmarknadsförvaltningen.

– Avtalet betyder väldigt mycket för det fortsatta arbetet med romsk inkludering, säger Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering i Helsingborgs stad. Ett av de samhällsområden vi haft fokus på i Helsingborg är arbete. Detta kommer att ge nya möjligheter till utveckling och skapa förutsättningar för romer att komma närmare arbetsmarknaden.

Fånga upp romers behov
Uppgiften för handledarna på kompetenscenter Norrehed blir att fånga upp vuxna romers behov och önskemål. De informerar också om motion och rätt kost och hur olika myndigheter arbetar. En viktig uppgift är att minska det digitala utanförskapet. Vissa vuxna romer saknar grundläggande datakunskaper, vilket gör det svårt att söka arbete, använda e-tjänster, följa sina barns skolgång med mera.

Tjänstemän från socialförvaltningen stöttar med kompetens och deltar även aktivt i projektet. Det gör också arbetsmarknadsförvaltningens romska brobyggare, Branco Cerepovski.

Vanjuska Ivanov och Sorina Costea träffas på kompetenscenter Norrehed tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag.

Text: Nina Gregoriusson

Vad är ett IOP-avtal?

  • Ett idéburet offentligt partnerskap innebär att båda parter är med och finansierar verksamheten via pengar eller andra insatser. Parterna deltar på ett jämbördigt sätt.
  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, i det här fallet föreningen Vorta Drom.
  • Verksamheten ska bidra till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  • Det finns inte en marknad eller konkurrenssituation att vårda.
  • Verksamheten detaljregleras inte från kommunen
  • Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.

Bakgrund till partnerskapet med Vorta Drom

  • Romer är en nationell minoritet i Sverige och har därför särskilda rättigheter.
  • Helsingborgs stad var under 2012-2015 pilotkommun inom regeringens strategi för romsk inkludering. Staden ska nu se till att strategin kommer in i ordinarie strukturer för att på lång sikt kunna förändra romers levnadsvillkor. Ett arbete som romerna själva ska vara delaktiga i.
  • Tidigare övergrepp mot romer och romers nuvarande situation gör att många romer inte litar på myndigheter. Denna brist på tilltro är ibland ömsesidig, vilket gör att det råder en förtroendeklyfta mellan romer och olika samhällsinstitutioner.
  • Romsk delaktighet är nödvändigt för att minska förtroendeklyftan mellan romer och myndigheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *