Romernas nationaldag 8 april

Romernas nationaldag den 8 april har de senaste tio åren uppmärksammats i hela landet. Nu firar vi den igen.

romsk-flagga

På eftermiddagen är det högtidligt nationaldagsfirande på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Firandet fortsätter på kvällen med mat, musik, dans och sång på ABF, Södergatan 65 i lokalen som heter Salongen.

Tid: 8 april 2015 klockan 15:00-17:00. Plats: Dunkers Kulturhus, Helsingborg.

Bibi Hidén, kulturdirektör på kulturförvaltningen inleder dagen. Hon kommer att ta upp arbetet med romer som en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige.

Därefter talar kommunalrådet Annika Román om kulturen som redskap mot rasism och för livskvalitet.

Processledaren Stefano Kuzhicov ger en historisk tillbakablick om varför vi firar romernas nationaldag.

Utanför Dunkers blir det flagghissning och därefter kommer huvudtalaren Sunita Memetovic, en ung romsk kvinna och aktivist som läser juridik vid universitetet i Uppsala. Hon kommer att berätta om alla utmaningar och hinder som hon har upplevt som ung romsk kvinna, men trots allt lyckats komma förbi. Idag är hon en av få romer som läser på universitet och högskola.

Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg samt Romarådet och föreningen Vorta Drom presenterar sedan sina verksamheter.

Vad betyder det att romernas nationaldag uppmärksammas?

 – Att uppmärksamma dagen är ett viktigt erkännande av romerna som folk och nation, människor som behöver ta del av samma rättigheter som alla andra. Regeringens strategi för romsk inkludering är ett led i arbetet mot målet att romer ska få samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Vi i Helsingborgs stad är en av fem pilotkommuner som har påbörjat den svåra processen att hitta metoder, strategier och lösningar för att inkludera romerna i samhället, säger Stefano Kuzhicov.

– Internationella romadagen uppmärksammas över hela världen. Trots att romer inte har ett eget land är romer den största nationella minoriteten i Europa. De är av FN erkända som en nation som finns i stort sett i hela Europa och i världen. Romerna har viktiga gemensamma symboler som flaggan, nationalhymnen och språket.

Romernas nationaldagsfirande arrangeras av Antidiskrimineringsbyrån, Romarådet, Vorta Drom, Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad.

Program

Dunkers kulturhus, Helsingborg.

15:00. Inledningstal av Bibi Hidén, kulturdirektör. Om romer som nationell minoritet.

15:10. Annika Román, kommunalråd. Med kulturen som redskap mot rasism och för livskvalitet.

15:30. Stefano Kuzhicov, processledare romsk inkludering. Internationella Romadagen, historisk tillbakablick. Varför firar vi dagen?

15:35. Romernas nationalsång, flaggan hissas.

15:50. Musik, sång.

16:00. Sunita Memetovic. Hur är det att vara ung romsk kvinna idag?

16:30. Antidiskrimineringsbyrån informerar om sin verksamhet.

16:45. Romarådet och romska föreningar presenterar sig.

17:00. Avslutning, musik.

18:00. Firandet fortsätter på ABF, Södergatan 65 i lokalen som heter Salongen, med mat, musik och sång.

Välkomna!

Hämta hela programmet:

Romernas Nationaldagsfirande 8 April 2015

  • stefano

    Hej Nina,

    Mycket bra artikel!

    • nigr

      Tack så mycket Stefano!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *